Các cuộc thi


Giai đoạn cuộc thi Đua lớn

Cuộc thi bao gồm bốn bước và vòng chung kết.

Thời gian diễn ra cuộc thi:

16.03.20 – 17.04.20;

18.05.20 – 19.06.20;

20.07.20 – 21.08.20;

21.09.20 – 23.10.20.

Thời gian đăng ký cho mỗi bước:

27.01.20 – 15.03.20;

16.03.20 – 17.05.20;

18.05.20 – 19.07.20;

20.07.20 – 20.09.20.

Vòng chung kết: - 16.11.20 – 18.12.20.

Thời gian đăng ký cho vòng chung kết bắt đầu từ 21.09.20 lúc 00:00 và kết thúc vào 15.11.20 một giờ trước khi cuộc thi bắt đầu.

Bài viết nổi bật

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn