Support service
×

Глава 6. Курс на покупка/продажба и спред

Досега, говорейки за котировки, ние умишлено използвахме само спот (текущи) валутни курсове на Форекс пазара, за да направим нашия уебсайт по-лесен за разбиране. Котировката на Форекс пазара обаче се състои от два курса (цени) - курс на продажба (bid) и курс на покупка (ask). Тези цени обикновено се разделят с наклонена черта (/) и се изписват по следния начин:  цена ask/цена bid. Например USD/JPY 104,75/104,85.
 
Цената ask е цена, на която дадена страна се съгласява да закупи основната валута от вас. Цената bid е цена, на която дадена страна се съгласява да ви продаде основната валута. По отношение на вас това е концепция за обръщане на цената за покупка/продажба. Както ясно се вижда от нашето обяснение, оферентът е този, който купува и продава, а не вие. С други думи, ако ще купувате основната валута в котировката, трябва да се съсредоточите върху цената на продажбата (ask). В противен случай, ако възнамерявате да продадете основната валута, трябва да обърнете внимание на цената на покупка (bid).
 
Например, ако искате да купите 100 щатски долара за японска йена при курс USD/JPY 104,75/104,85, имате нужда от 100 x 104,85 = 10 485 японски йени. Ако искате да получите японски йени, като продадете 100 щатски долара, получавате 100 х 104,75 = 10 475 японски йени.
 
Графичното представяне на обменните курсове се различава в зависимост от платформата за търговия, предоставена от онлайн брокерите. Тъй като големите цифри рядко се променят, от време на време те се показват в курс на продажба (ask) на официалните котировки на Форекс пазара. По този начин гореспоменатата котировка на USD/JPY може да изглежда по следния начин: USD/JPY 104,75/85. Терминът голяма цифра се отнася до базовия брой от 100 пипса. Следователно само последните две цифри се показват в курса на продажба (ask) като правило.
 
Разликата между цените на bid и ask (лявата и дясната страна) се нарича спред. Спредът е начинът, по който страна, която определя котировката, може да реализира печалба.
 
Например брокерът предлага валутен курс 104,75/85 с 10 пипсов спред за двойка USD/JPY. Продавате 100 USD и получавате 100 x 104,75 = 10 475 японски йени. В същото време, ако някой купи тези 100 USD, ще бъде платена сумата от 100 x 104,85 = 10 485 йени. По този начин брокерът ще спечели 10 485 - 10 475 = 10 йени. Ясно е, че брокерът печели от противоположни валутни сделки - тоест когато някой купува и продава. Това е основният принцип на печалбата на брокера на Форекс пазара.
 
Печалба от 10 йени (около 0,1 USD) е нищо в сравнение със сделка от 100 USD. Ето защо, когато минималният търговски размер на сделката е по-голям, да кажем около 100 000 USD, обменните бюра ще използват по-големи спредове, отколкото в котировките на Форекс пазара. Следователно, реално обменно бюро ще предложи следния обменен курс за котировката USD/JPY: 102,00/108,00 с 600 пипсов спред. В този случай, продавайки 100 USD, ще получите 600 японски йени (или 5,56 USD).
 
Ще научите как да изчислявате печалбата си от сключена сделка в необходима валута в други глави. Засега трябва да разберете, че всяка котировка на Форекс пазара има две цени - цена ask/bid - и че спредът е разликата между тези цени, изчислена в пипсове.
 
Спредът е източник на доход за страна, която определя цената. Следователно, различни брокери, които предоставят достъп до онлайн търговия с валута за частни инвеститори, не начисляват комисиона като правило. Вместо това те се възползват от спредовете. В следващите глави ще бъде обсъден процесът на отваряне и затваряне на позиции на валутния пазар. Ще научите защо високите спредове не са благоприятни за частните инвеститори. Засега трябва да разберете, че когато избирате брокер, първото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е размерът на спреда: колкото по-нисък е спредът, толкова по-добре.
 
Кой определя цените за покупка и продажба? Откъде идват? Валутните котировки се определят само въз основа на търсенето и предлагането на валутния пазар. Основно това са активни участници на пазара, които влияят на обменните курсове (видовете участници на пазара са обсъдени по-рано). След голяма промяна в обменния курс, големите пасивни участници и милиони индивидуални търговци също оказват влияние върху по-нататъшните промени в обменните курсове. По този начин, ако по-голямата част от участниците на пазара се стремят да продадат определена валута, нейната цена спада. Ако са склонни да купуват тази валута, цената ѝ нараства. И така, целта на търговеца е да забележи тази тенденция навреме.
 
Размерът на спреда не винаги е идентичен за участниците на пазара. За големите играчи на пазара, които отварят сделки за милиони щатски долари, размерът на спреда е минимален - само няколко пипса, тъй като дори малък спред може да донесе големи печалби от такива сделки. За незначителните играчи на Форекс пазара спредът е по-голям, тъй като те търгуват с по-малки средства. Следователно в обменните бюра спредът може да достигне стотици пипсове.

Размерът на спреда може да се увеличи, ако обменният курс е нестабилен и се променя бързо. По този начин, когато броят на сделките за покупка и продажба нараства на фона на публикуването на важни макроикономически статистически данни (подробно описание на основните елементи на анализа ще бъде представено в следващите глави), онлайн брокерите понякога увеличават размера на спреда. Трябва също така да помните това, когато избирате брокер на дребно. Ето защо е за предпочитане да изберете брокер, който предлага фиксирани спредове.
 
Размерът на спреда понякога зависи от пазарната ликвидност на дадена валута. Ако дадена валута не се търгува активно на валутния пазар, спредът в съответните котировки ще бъде по-голям. Това е най-типично за обмен на валута между банките, когато банките обменят екзотични нисколиквидни валути на развиващите се пазари. Частните инвеститори търгуват главно с високоликвидни валути на валутния пазар.
 
За големите участници на пазара размерът на спреда може да зависи от размера на сделката. Ако сумата се различава значително от средните сделки в дадена валута, спредът може да бъде увеличен. От една страна, всички големи сделки крият значителни рискове. От друга страна, банките търпят по-големи загуби при извършване на по-малки сделки.
 
Отношенията между страните по сделката също могат да повлияят на размера на спреда. Ако страните имат силни бизнес отношения, тогава те могат да се споразумеят за по-малък спред. Напротив, ако брокерът на банката не иска да договори сделка с определен клиент, спредът може да бъде умишлено надценен, което принуждава клиента да отхвърли сделката.
 
По този начин цената bid, цената ask и размерът на спреда в котировката са ключовите понятия за търговията на валутния пазар. Частните инвеститори трябва да разбират какво означават тези понятия. При търговия на Форекс пазара, всички решения трябва да се вземат бързо, поради което трудностите с разбирането на основните понятия са неприемливи.
 
Частните инвеститори не трябва да се плашат от факта, че сделките на валутния пазар обикновено се правят за стотици хиляди щатски долари. Принципът на маржин търговията, който ще бъде разгледан в следващите глави, позволява на частните инвеститори да отварят сделки сто пъти по-големи от собствените им средства.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""