Support service
×

Обикновена Пълзяща Средна (SMA)

Обикновената форма на [[пълзящи средни | пълзяща средна (MA)]] е проста пълзяща средна - SMA-Simple Moving Average. Този тип индикатори за технически анализ се изобразяват като крива на ценовата диаграма, чиято основна задача е да изравнява (или филтрира) ценовите промени, за да покаже основните ценови тенденции за валутна двойка.
SMA кривите приближават ценовата графика. За да се разберат такива криви, е важно да се осъзнае принципът на тяхното начертаване. За определен момент от време по оста x в процеса на конструиране се вземат предвид редица скорошни точки, в зависимост от избрания коефициент на изглаждане. Стойността (цената) на всички точки се обобщава и резултатът се разделя на коефициента. Следователно от математическа гледна точка SMA е средно аритметична. По-голямата част от приложенията за технически анализ правят SMA кривите автоматично, но математическата формула за начертаване все още трябва да бъде разбрана.
За стойността на изглаждащия коефициент n математическата формула за SMA е, както следва:
 
SMA = (P (n) + P (n-1) + ... + P (1)) / n,
 
където P (n) - е цената на затваряне на текущата времева рамка, P (n-1) - цената на затваряне на предишната времева рамка за търговия и т.н.
 
Колкото по-голям е коефициентът на изглаждане, толкова повече предходни периоди на търговия се разглеждат и кривата става по-гладка. Както се вижда от формулата, всяка n-точка е еднакво значима при нанасянето на SMA кривата. Това означава, че за определен период от време (от търговския период) текущата цена има подобно значение като броя на предишните цени. И така, колкото по-голяма е стойността на коефициента, толкова по-малко кривата на SMА напомня цената на графиката. По кривите с по-голям коефициент може да се види дългосрочната тенденция, при тенденцията с по-малък коефициент - краткосрочна тенденция. Под ъгъла на наклона на кривите може да се наблюдава силата (скоростта) на движението на пазара. Понякога за конструиране на кривите за анализ заедно с цените на затваряне и отваряне се използват ниски и високи цени.
 
SMA кривите позволяват прогнозиране на промяната на валутния курс, тъй като те отразяват движението на цените.
Колкото по-голям е коефициентът на изглаждане на SMA, толкова по-плоска става кривата. Колкото по-плавна е кривата, толкова по-бавно реагира на промените на пазарната цена. Следователно, анализирайки SMA с висок коефициент, рискуваме да пропуснем добра възможност за навлизане или излизане от пазара, което ще доведе до загуба на печалба. Напротив, колкото по-малък е коефициентът за изглаждане на SMA, толкова по-малка е кривата. По-малко плоската крива реагира по-бързо на промените в пазарната цена. Но анализирайки SMA с нисък коефициент, ние рискуваме да вземем своевременно решение за навлизане или излизане от пазара и да понесем загуби, тъй като такъв показател е по-силно повлияван от ''статистическия шум'' - случайните ценови пикове. Такива пикове се случват на Форекс пазара, когато се публикуват важни икономически показатели на фундаментален анализ или в моменти на намеси на значителните участници на пазара. По този начин има компромис между навременното отваряне на позицията и грешното отваряне на позицията.
 
SMA кривите са ефективни, когато на пазара се формира определена тенденция. Ако няма тенденция и търговията се поддържа вътре в хоризонталния диапазон, SMA кривите могат да дадат много фалшиви сигнали, поради което е нерационално да се използват. Често, за да се вземе решение, кривите се анализират заедно, когато се вземат под внимание редица криви с различни коефициенти. Прието е да се анализират ъглите на наклона на кривите, тяхното пресичане и пресичането на ценовата графика, посоката (възходяща или спадаща), когато пресичането се случва, както и редица други фактори. Някои от факторите, сочещи към началото, потвърждението или края на тенденцията са дадени по-долу:
 
- силата на бичия тренд се потвърждава, ако графиката на цените е над кривата SMA; и мечата сила се потвърждава, когато графиката на цените е под тази крива.
 
- обръщането на кривата SMA нагоре с положителния наклон на ценовата графика означава сигнал за покупка; докато обръщането й надолу с отрицателен наклон на ценовата графика показва сигнал за продажба.
 
- кръстът от кривата на цената на кривата SMA в посока надолу (като наклонът на двете е отрицателен) се чете като сигнал за продажба, кръстът нагоре (с положителния наклон и на двете) се чете като сигнал за покупка.
 
- пресичането от дългата крива SMA с късата крива SMA се счита за сигнал за покупка и обратно.
 
-  приемайки кои SMA криви са насочени нагоре или надолу, се определя вида на тенденцията: нарастваща, спадаща (краткосрочна, средносрочна, дългосрочна).
 
- моментите, когато има най-голямо разминаване на двете SMA криви с различни параметри, се разглеждат като сигнал за евентуална промяна на тенденцията.
 
SMA кривите имат един важен недостатък -  всички съставляващи ги цени са с еднаква тежест. По-логично би било да се даде по-голяма тежест на последните цени и по-малко тежест на дългогодишните такива.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""