Support service
×

Претеглена пълзяща средна

Претеглената пълзяща средна (WMA) е една от разновидностите на [[Пълзящи средсни |moving averages (MA)]].
 
Основният недостатък на [[Проста пълзяща средна |simple moving average (SMA)]] е присвояването на еднакво тегло на всички цени, независимо от отдалечеността им от текущия момент.
За да се премахне този недостатък, беше създадена претеглената пълзяща средна. В процеса на изчисляването ѝ тежестите се избират по такъв начин, че най-новите цени да имат по-голямо тегло.
 
WMA (N) = (W1*X1 + W2*X2 + ... + WN*XN) / (W1 + W2 + ... + WN),
 
където W1 <W2 <… <WN.
 
Изчисляването на теглото може да варира в зависимост от модификацията на WMA. Има много алтернативи на WMA, които прилагат различни варианти за изчисляване на теглото. Например, в случай на линейна WMA, период е равен на 5:
 
WMA (5) = (1*X1 + 2*X2 +… + 5*X5) / (1 + 2 +… + 5).
 
Подобно на SMA, WMA има забавяне при влизане в тренда и излизане от него. Но това е значително по-малко, тъй като поради по-високото тегло на най-новите цени реакцията на промяната на цените се случва много по-рано.
WMA е аритметично претеглена от ценовите вариации през определен период. Като аналитичен инструмент тя премахва част от неточностите на SMA, но не ги избягва.
 
Употреба: Употребата на WMA е подобна на тази на SMA.
 
Недостатъци:
 
1. Забавянето при влизане и излизане от тренда обикновено е значително, но е по-малко от това на SMA. Въпреки това, както беше споменато, поради по-високото тегло на последните цени, тя реагира по-бързо на промяната в цената.
 
2. В страничен диапазон (обхвата на търговия), WMA дава много фалшиви сигнали и причинява загуби, което също е недостатък на SMA.
 
3. Тъй като на най-новата цена е дадено най-голямо тегло, на входа на изчислението на цената, различно от нивото на пазарната цена, WMA се променя повече от SMA, макар че при изхода от тази цена вторият фалшив знак не се генерира.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""