Support service
×

Kapitola 17 Burzy cenných papírů a akciové indexy

Burzy cenných papírů a akciové indexy
 
I když se tato část věnuje jen vzdělání o forexu, dotkneme se i burz cenných papírů a akciových indexů. Na první pohled se zdá, že s forexem nesouvisejí, ale ve skutečnosti ano. Směnné kurzy jsou ve vzájemném vztahu s akciovými indexy, a proto mohou být dobrým nástrojem pro analýzu a předpovídání devizového trhu.
 
Než se dostaneme k hlavním burzám, podívejme se na účastníky akciového trhu, abychom lépe porozuměli jeho struktuře. Jak jsme uvedli v předchozí kapitole, na akciovém trhu se obchodují cenné papíry. Emitenti (společnosti a organizace) vydávají cenné papíry, aby do svých podniků přilákali investice. Investoři, kteří mají dostupné finanční prostředky, je ukládají do akcií, aby v budoucnu dosáhli zisku. Brokeři jsou licencovaní finanční zprostředkovatelé. Pomáhají kupujícím a prodávajícím cenných papírů se navzájem najít a uzavřít vzájemně výhodné obchody. Brokeři provádějí příkazy jménem svých klientů a berou za to provizi. Jsou dvě místa pro obchodování cenných papírů: burzy cenných papírů a mimoburzovní systémy, které obchodníkům umožňují pracovat prostřednictvím elektronických obchodních platforem. Speciální společnost, nazývaná registr, sleduje aktuální cenné papíry emitenta a jejich držitele. Portfolio investora je registrováno v depozitáři. Stejně jako v kterémkoli jiném podnikání, i na burze jsou státní regulační a kontrolní orgány, poradenské a informační agentury.
 
Cenné papíry se tedy obchodují na burzách cenných papírů a na mimoburzovních trzích. Největší objemy obchodů s cennými papíry se soustředí zde:
 
• NYSE (New York Stock Exchange (pozn. překl.: Newyorská burza cenných papírů))
 
• NASDAQ-AMEX (National Association of Securities Dealers Automated Quotations and American Stock Exchange (pozn. překl.: Systém pro automatickou kotaci Národní asociace obchodníků s cennými papíry a Americká burza cenných papírů)
 
• LSE (London Stock Exchange ((pozn. překl.: Londýnská burza cenných papírů))
 
• TSE (Tokyo Stock Exchange (pozn. překl.: Tokijská burza cenných papírů))
 
• DB (Deutsche Boerse (pozn. překl.: Německá burza))
 
• SEHK (Stock Exchange Hong Kong (pozn. překl.: Hongkongská burza cenných papírů))
 
Nebudeme uvažovat o faktorech dlouhodobě ovlivňujících kurzy cenných papírů, protože by to trvalo dlouho. Nebudeme třídit cenné papíry podle odvětví, ve kterých jejich emitenti působí. Je několik odvětví, přičemž každé je pro investory svým způsobem lákavé. Ať už investujete do akcií v jakémkoli odvětví, jedna věc se nemění – čím větší výdělky, tím vyšší riziko. Měli byste vědět o kvantitativní analýze finančních zpráv (ročních, čtvrtletních) a kvalitativní analýze politiky řízení společnosti.
 
Zaměřme se na vztah mezi forexem a burzovním trhem. Už víme, že směnný kurz přímo závisí na hospodářském ovzduší země. Hospodářské podmínky zase závisí na mnoha faktorech. Úhrnným měřítkem těchto faktorů je hrubý domácí produkt (HDP). Existuje několik metod odhadu HDP. Čím lepší je finanční pozice společnosti v určitém odvětví (tzn. vyšší ceny jejích akcií na burze) a čím vyšší je HDP, tím stabilnější je směnný kurz. To znamená, že pokud stoupá cena akcií klíčových společností, roste i měna dané země.
 
Další otázkou tedy je, jak posoudit tržní situaci určité země. Za tímto účelem byly vytvořeny speciální indikátory, tzv. akciové indexy. Každá burza používá určité indexy. Akciové indexy se vypočítávají z ceny akcií společností (v určitém poměru) zahrnutých do vzorce indexu. Navzdory velkému počtu akciových indexů používá každá obchodní platforma nejdůležitější indexy, které odrážejí ekonomické podmínky dané země. Nejoblíbenější akciové indexy jsou uvedeny zde:
 
• DJIA (Dow Jones Industrial Average – Dow) v USA;
 
• Kompozitní NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) v USA;
 
• S&P 500 (Standard and Poor’s 500 Index) v USA;
 
• FTSE-100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) ve Velké Británii;
 
• DAX (Deutscher Aktienindex) v Německu;
 
• CAC 40 (Compagnie des Agent de Change 40 Index) ve Francii;
 
• Nikkei 225 v Japonsku;
 
• SMI (Swiss Market Index) ve Švýcarsku;
 
• RTSI (RTS Index) v Rusku.
 
Hodnota akciového indexu přímo závisí na cenách akcií zahrnutých do vzorce indexu. Index DJIA tak například vděčí za svou sílu americké hospodářské expanzi. Jinak řečeno, když index DJIA klesá, znamená to, že americké hospodářství zpomaluje.
 
Akciové indexy ovlivňují forex. Protože na forexu se jedna měna nakupuje či prodává vůči jiné, měli byste nastudovat dynamiku dvou akciových indexů, abyste pochopili, jak ovlivňují směnný kurz. Například pro pár USD/CHF byste měli nastudovat vývoj indexů DJIA a SMI. Pokud index DJIA silně roste a index SMI prudce klesá, můžeme předpokládat, že to nevyhnutelně ovlivní forex a americký dolar vůči švýcarskému franku poroste. Pokud mají oba indexy vzestupnou dynamiku, měli byste zvážit, o kolik dynamika růstu jednoho indexu převyšuje dynamiku růstu druhého. Nedá se ale s jistotou předpovědět vývoj směnného kurzu na forexu.
 
Abychom to shrnuli, předpovídání je tvořivý proces. Akciové indikátory můžete využít k předpovědím fluktuace směnných kurzů na forexu nebo je vynechat. Vaše rozhodnutí se určitě bude odvíjet od toho, jak na forexu obchodujete. Akciové indexy využité k předpovědím vývoje směnných kurzů mají smysl jen u střednědobých a dlouhodobých výhledů. Vliv burzy na měnový trh má navíc určitou setrvačnost a není okamžitý. Někdy dochází k opačnému jevu, kdy směnné kurzy ovlivňují ceny akcií. Proto je důležité pochopit, který vliv přichází jako první; a to není vždy snadné. Nakonec je na vás, jestli informace z této kapitoly využijete, nebo ne. Pamatujte ale, že globální ekonomické procesy spolu souvisejí!
 

Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""