Forexový tréning


17. kapitola Burzy cenných papierov a akciové indexy

Burzy cenných papierov a akciové indexy

 

Aj keď je táto časť venovaná forexovému vzdelávaniu, dotkneme sa aj búrz a akciových indexov. Na prvý pohľad sa možno zdá, že kapitola s forexom nesúvisí, v skutočnosti to však tak nie. Medzi kurzami mien a akciovými indexmi totiž existuje vzájomná súvislosť, pričom akciové indexy môžu byť  dobrým nástrojom na analýzu a prognózu devízového trhu.

 

Skôr než sa vydáme na hlavné burzy, pozrime sa najprv na účastníkov akciového trhu, aby sme lepšie porozumeli jeho štruktúre. Ako už bolo povedané v predchádzajúcej kapitole, ľudia obchodujú s cennými papiermi na akciovom trhu. Emitenti (spoločnosti a organizácie) emitujú cenné papiere, aby prilákali investície do svojich podnikov. Investori, ktorí majú k dispozícii finančné prostriedky, vkladajú peniaze do akcií, aby v budúcnosti dosiahli zisk. Brokeri sú licencovaní finanční sprostredkovatelia. Pomáhajú kupujúcim a predávajúcim cenných papierov, aby sa navzájom našli a  uzavreli vzájomne výhodné obchody. Brokeri vykonávajú pokyny svojich klientov v ich mene a berú za ne provízie. Na obchodovanie s cennými papiermi sú určené dve miesta: burza cenných papierov a mimoburzové obchodné systémy, ktoré umožňujú obchodovať prostredníctvom elektronických obchodných platforiem. Cenné papiere emitenta a ich aktuálnych držiteľov eviduje osobitná spoločnosť, ktorá sa nazýva depozitár. V depozitári je zaevidované portfólio investora. Ako pri každom inom druhu podnikania, aj vo vzťahu k burze cenných papierov existujú štátne regulačné a kontrolné orgány, poradenské a informačné agentúry.

 

Cenné papiere sa teda obchodujú na burzách cenných papierov a v mimoburzových systémoch. Najväčšie objemy obchodov s cennými papiermi sa sústreďujú na týchto miestach:

 

• NYSE (Newyorská burza cenných papierov)

 

• NASDAQ-AMEX (Národná asociácia automatizovaných cien obchodníkov s cennými papiermi a americká burza cenných papierov)

 

• LSE (Londýnska burza cenných papierov)

 

• TSE (Tokijská burza cenných papierov)

 

• DB (Deutsche Boerse, Nemecká burza)

 

• SEHK (Burza cenných papierov v Hongkongu)

 

Nebudeme brať do úvahy faktory ovplyvňujúce ceny cenných papierov z dlhodobého hľadiska, pretože to môže trvať dlho. Cenné papiere nebudeme klasifikovať podľa odvetvia, v ktorých pôsobia ich emitenti. Existuje niekoľko sektorov a každý z nich je svojím spôsobom atraktívny pre investorov. Keď investujete do akcií akejkoľvek spoločnosti v akomkoľvek odvetví, jedna skutočnosť je vždy rovnaká - čím väčší je zisk, tým väčšie je aj riziko. Mali by ste vedieť, že existuje kvantitatívna analýza finančných výkazov (ročná, štvrťročná) a kvalitatívna analýza spôsobu vedenia spoločnosti.

 

Zamerajme sa na vzájomný vzťah, koreláciu medzi forexom a burzovým akciovým trhom. Už vieme, že kurz meny priamo závisí od ekonomickej klímy v krajine. Ekonomické podmienky zase závisia od mnohých faktorov. Celkovým meradlom týchto faktorov je hrubý domáci produkt alebo HDP. Existuje niekoľko metód odhadu HDP. Tu by ste mali pochopiť, že čím lepšie je finančné postavenie spoločnosti v akomkoľvek priemysle (čo znamená vyššie ceny akcií na burze cenných papierov) a čím väčší je HDP, tým stabilnejší je menový kurz. To znamená, že ak sa zvýši hodnota akcií kľúčových spoločností danej krajiny, národná mena tejto krajiny získava na hodnote.

 

Ďalšou otázkou teda je, ako posúdiť situáciu na trhu v určitej krajine. Na tento účel boli vytvorené špeciálne ukazovatele, ktoré sa nazývajú akciové indexy. Každá burza používa určité indexy. Akciové indexy sa počítajú na základe ceny akcií spoločností (v určitom pomere), ktoré sú zahrnuté do vzorca indexu. Napriek veľkému počtu akciových indexov používa každá obchodná platforma najdôležitejšie indexy, ktoré odrážajú ekonomické podmienky danej krajiny. Najpopulárnejšie akciové indexy sú uvedené nižšie:

 

• DJIA (Dow Jones Industrial Average - Dow) v USA;

 

• NASDAQ Composite v USA;

 

• S & P 500 (index 500 top firiem podľa ratingovej agentúry Standard and Poor) v USA;

 

• FTSE-100 (Financial Times Stock Exchange 100) vo Veľkej Británii;

 

• DAX (Deutscher Aktienindex) v Nemecku;

 

• CAC 40 (Compagnie des Agent de Change 40 Index) vo Francúzsku;

 

• Nikkei 225 v Japonsku;

 

• SMI (index švajčiarskeho trhu) vo Švajčiarsku;

 

• RTSI (RTS index) v Rusku.

 

Hodnota akciového indexu priamo závisí od cien akcií zahrnutých do vzorca indexu. Preto napríklad index DJIA vďačí za svoju silu ekonomickej expanzii USA. Naopak, keď index DJIA klesá, znamená to, že americká ekonomika spomaľuje.

 

Akciové indexy majú vplyv na forex. Pretože na forexe sa nakupuje alebo predáva jedna mena za inú, mali by ste študovať dynamiku dvoch akciových indexov, aby ste pochopili, ako akciové indexy ovplyvňujú menový kurz. Vo vzťahu k páru USD/CHF by ste napríklad mali študovať históriu indexov DJIA a SMI. Ak index DJIA pevne rastie a index SMI prudko klesá, potom môžeme predpokladať, že takéto správanie nevyhnutne ovplyvní aj forex, takže americký dolár sa voči švajčiarskemu franku posilní. Ak majú oba indexy dynamiku smerom nahor, mali by ste zvážiť, o koľko dynamika rastu jedného indexu prevyšuje dynamiku druhého, ​​správanie menového kurzu na forexe však s určitosťou nebudete vedieť predvídať.

 

Ak to zhrnieme, mali by sme povedať, že prognózovanie je tvorivý proces. Akciové ukazovatele môžete použiť na predpovedanie výkyvov menových kurzov na forexe, ale môžete ich aj ignorovať. Je zrejmé, že vaše rozhodnutie bude závisieť od toho, ako obchodujete na forexe. Prognózovať zmeny menových kurzoch na základe akciových indexov má zmysel iba v strednodobom a dlhodobom výhľade. Vplyv burzy na menovom trhu má navyše určitú zotrvačnosť a nie je okamžitý. V niektorých prípadoch nastane inverzný efekt, keď menové kurzy majú naopak spätný vplyv na ceny akcií. Preto je dôležité pochopiť, čo má vplyv na čo ako prvé, a to nie je vždy jednoduchá úloha. V konečnom dôsledku sa sami rozhodnete, či informácie z tejto kapitoly použijete alebo ich budete ignorovať. Musíte si však uvedomiť, že globálne ekonomické procesy navzájom súvisia!

 

 

Vybrané články

oneskorenie pri vkladaní/výbere finančných prostriedkov.

Možné dôvody oneskorenia pri vkladaní/výbere finančných prostriedkov a ako riešiť problém.

Nie je možné otvoriť pozíciu.

Kroky, ktoré by mali klienti hlavného brokera InstaForex podniknúť, keď nie je možné otvoriť pozíciu (objednávku).

Doplnenie vášho účtu pomocou akéhokoľvek z dostupných spôsobov