Support service
×

Formace pokračování trendu

Formace pokračování trendu

 

V technické analýze je možné pozorovat grafické obrazce či formace, které potvrzují aktuální trend. Jsou známé jako obrazce pokračování trendu. Zobrazují relativně krátké období konsolidace trhu, po kterém následují průlomy těchto obrazců směrem k předchozímu trendu.

 

Nejvýznamnější formace jsou:

 

Vlajky

 

Vlajka obsahuje informace o směru pohybu ceny a jejím cíli. Tento obrázek zobrazuje krátké období konsolidace v mezích stabilního nebo strmého trendu. Konsolidační obrázek je omezen liniemi podpory a odporu, které jsou rovnoběžné nebo se trochu sbíhají, a vytvářejí obrázek podobný vlajce (rovnoběžníku), nakloněné zpravidla proti aktuálnímu směru trendu nebo umístěné vodorovně. Strmá linie předchozího trendu připomíná stožár.

 

Praporky

 

Praporky jsou svojí podstatou podobné vlajkám, proto je možné podobnou analýzu použít i na ně. Jediný rozdíl mezi těmito obrazci spočívá v tom, že linie podpory a odporu se těsně sbíhají a tvoří praporek. Pokud byl předchozí trend býčí, grafický obrazec se nazývá býčí vlajka.

 

Trojúhelníky

 

Trojúhelníky lze považovat za vlajky bez stožárů.

 

'Existují čtyři typy trojúhelníků:'

 

Symetrické

Rostoucí

Klesající

Rozšiřující se

 

Symetrický trojúhelník je tvořen symetricky se sbíhajícími liniemi podpory a odporu, procházejícími alespoň čtyřmi body. Symetrická konvergence těchto linií odráží stávající rovnováhu trhu mezi poptávkou a nabídkou. Průlom se tak může objevit jakýmkoli směrem. Pokud však existuje býčí symetrický trojúhelník, je pravděpodobné, že průlom bude ve směru předchozího trendu, což dokazuje, že je trojúhelníková formace formací pokračování trendu.

Rozšiřující se trojúhelník nebo megafon je obráceným obrazem všech dříve diskutovaných trojúhelníků, který nemá základnu trojúhelníku, ale jeho roh je přizpůsoben linii předchozího trendu. Změna objemu obchodování se projevuje odpovídajícím způsobem, objem se zvyšuje úměrně s tvorbou rozšiřujícího se trojúhelníku.

 

Klíny

 

Klín úzce souvisí s formacemi trojúhelník a praporek. Je jim podobný, pokud jde o podobu formace a čas jejího vytvoření, ale z hlediska formy a analýzy více připomíná vlajku bez stožáru. Obvykle se prolomí ve směru opačném k jeho sklonu, ale shoduje se se směrem předchozího trendu. V závislosti na trendu může být klín býčí nebo medvědí. Klín v grafu odráží pouze pokračování trendu. Tato formace neurčuje ceny.

 

Obdélníky

 

Obdélník reprezentuje období konsolidace trhu. Po jeho průlomu bude měna pravděpodobně pokračovat v předchozím trendu. Jeho narušení však může vést k přechodu od pokračování trendu k obratu.

Tento obrazec lze snadno rozlišit a lze jej považovat za malý boční trend. Když se vytvoří podél rostoucího trendu a cena jej prolomí, i když směrem nahoru, obdélník se nazývá býčí.

 

Cílem ceny je úroveň, která se nachází ve vzdálenosti výšky trojúhelníku od bodu průlomu. Cenový pohyb se odehrává v živých horizontálních liniích podpory a odporu. Ke skutečnému průlomu během konsolidačního období může dojít na kterékoli straně trojúhelníku. Pokud se konsolidace objeví podél klesajícího trendu nebo jako jeho pokračování po průlomu, trojúhelník se nazývá medvědí.


Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""