Educație în domeniul Forex


Modele de continuare a tendinței

În analiza tehnică, există posibilitatea de a observa figuri grafice care confirmă tendința actuală. Acestea sunt cunoscute ca figuri ale continuității tendinței. Acestea reprezintă o perioadă relativ scurtă de consolidare a pieței, după care apară o sfărâmătură a acestor figuri către mișcarea anterioară a tendinței.

Cele mai semnificative figuri sunt:

Steaguri (Flags)

Steagul furnizează informații despre direcția mișcării prețurilor și ținta sa. Această figură reprezintă o scurtă perioadă de consolidare în limitele unei tendințe ascendente stabile sau abrupte. Figura de consolidare este limitată de linii de suport și rezistență, care sunt paralele sau converg puțin, formând o figură similară cu un steag (paralelogram), înclinată, de regulă, în direcție opusă tendinței curente sau așezată orizontal. Linia abruptă a tendinței anterioare seamănă cu catargul steagului.

Stindarde (Pennants)

Stindardele sunt similare cu steagurile din punct de vedere al naturii lor, motiv pentru care analiza similară se poate aplica și lor. Singura diferență între aceste figuri este că liniile de suport și rezistență converg strâns, formând stindardul. Dacă tendința anterioară a fost ascendentă, figura grafică se numește stindard bullish (în direcția creșterii).

Triunghiuri (Triangles)

Triunghiurile pot fi privite ca steaguri fără catarge.

"Se disting patru tipuri de triunghiuri:"

Simetrice
Ascendente
Descendente
Expandabile

Un triunghi simetric este construit prin convergența simetrică a liniilor de suport și rezistență, trasate prin cel puțin patru puncte. Convergența simetrică a acestor linii reflectă echilibrul existent pe piață între cerere și ofertă. Prin urmare, sfărâmătura poate apărea în orice direcție. Dar dacă există un triunghi simetric bullish, sfărâmătura este probabil să fie îndreptată în direcția tendinței anterioare, confirmând numele de triunghi ca o figură a continuității tendinței.

Un triunghi expandabil sau megafon este o imagine inversată a oricărui triunghi discutat anterior, unde nu baza triunghiului, ci colțul său este ajustat la linia tendinței anterioare. Schimbarea volumului de tranzacționare apare în consecință, volumul crește proporțional cu formarea triunghiului expandabil.

Cununile (Wedges)

Cununile sunt strâns legate de modelele de triunghiuri și stindarde. Ele sunt similare ca formă și moment de formare, dar din punct de vedere al formei și analizei, seamănă mai mult cu stindardele fără catarg. De obicei, ele sunt sfărâmate în direcția opusă înclinării lor, dar coincid cu direcția tendinței anterioare. În funcție de tendință, cununile pot fi bullish sau bearish. Pe grafic, cununile arată doar continuitatea tendinței. Prețurile nu sunt definite de această figură.

Dreptunghiuri (Rectangles)

Dreptunghiul demonstrează perioada de consolidare a pieței. După sfărâmătura sa, moneda este probabil să continue tendința anterioară. Cu toate acestea, întreruperea sa poate duce la trecerea de la continuitatea tendinței la retragere. Această figură este ușor de distins și poate fi considerată ca o tendință laterală mică. Când se formează în timpul unei tendințe ascendente și prețul străpunge în sus, dreptunghiul se numește bullish (în direcția creșterii).

Ținta prețului este nivelul situat la o distanță de înălțimea triunghiului de punctul de sfărâmătură. Mișcarea prețului se întâmplă în limitele vividelor linii orizontale de suport și rezistență. Sfărâmătura reală în timpul perioadei de consolidare poate apărea prin oricare parte a triunghiului. Dacă consolidarea apare în timpul unei tendințe descendente sau în continuarea acesteia după sfărâmătură, triunghiul se numește bearish (în direcția scăderii).

Articole recomandate

Care este suma minimă pentru o depunere?

Care este suma minimă pentru o depunere?

Probleme la depunere/retragere

Probleme la depunere/retragere

Alimentează-ți contul folosind oricare dintre metodele disponibile