Đào tạo ngoại hối


Các mẫu tiếp tục xu hướng

Trong phân tích kỹ thuật, có khả năng quan sát các hình dạng đồ họa xác nhận xu hướng hiện tại. Chúng được biết đến là các hình dạng tiếp tục xu hướng. Chúng miêu tả một giai đoạn gom nhóm thị trường tương đối ngắn sau đó đột phá của các hình dạng này theo hướng chuyển động xu hướng trước đó.

Các hình dạng quan trọng nhất bao gồm:

Cờ (Flags)

Cờ bao gồm thông tin về hướng chuyển động giá và mục tiêu của nó. Hình dạng này miêu tả một giai đoạn gom nhóm ngắn trong giới hạn của xu hướng tăng ổn định hoặc dốc. Hình dạng gom nhóm được giới hạn bởi các đường hỗ trợ và kháng cự song song hoặc hơi hội tụ, tạo thành một hình dạng tương tự như cờ (hình bản tự động), nghiêng, như một quy tắc, ngược lại so với hướng chuyển động xu hướng hiện tại hoặc nằm ngang. Đường dốc dốc của xu hướng trước đó giống như ngọn cờ.

Quân bài (Pennants)

Quân bài tương tự như cờ theo bản chất, vì vậy phân tích tương tự có thể được áp dụng cho chúng. Sự khác biệt duy nhất giữa các hình dạng này là các đường hỗ trợ và kháng cự hội tụ chặt chẽ, tạo thành quân bài. Nếu xu hướng trước đó là tăng, hình dạng đồ họa được gọi là quân bài tăng.

Tam giác (Triangles)

Tam giác có thể được coi như cờ mà không có cọc cờ.

'Có bốn loại tam giác được phân biệt:'

- Tam giác đối xứng
- Tam giác nâng
- Tam giác hạ
- Tam giác mở rộng

Tam giác đối xứng được xây dựng bằng cách hội tụ đối xứng các đường hỗ trợ và kháng cự, được vẽ qua ít nhất bốn điểm. Sự hội tụ đối xứng của các đường này phản ánh sự cân bằng thị trường hiện tại giữa cung cầu và cầu cung. Do đó, đột phá có thể xuất hiện ở bất kỳ hướng nào. Nhưng nếu có một tam giác đối xứng thịnh hành, sự đột phá có thể hướng theo xu hướng trước đó, chứng minh tên gọi của tam giác như một hình dạng tiếp tục xu hướng.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn