Support service
×

Jak si mohu změnit typ účtu?

Svůj účet můžete změnit z typu Standard/Eurica na Eurica/Standard v Klientském portálu. Potřebujete zadat přihlašovací jméno a heslo k obchodnímu účtu, který jste si otevřel u společnosti InstaForex. V Portálu zvolte sekci Nastavení účtu, vyberte kartu Osobní údaje a v zobrazené nabídce klikněte na Změnit typ účtu. Typ obchodního účtu můžete změnit, jen pokud nemáte otevřené pozice, a to ani u čekajících příkazů. Pokud jste postupovali podle pokynů, ale z nějakého důvodu přesto nemůžete typ účtu změnit, obraťte se na službu technické podpory. Kontakty na technickou podporu naleznete na oficiálních webových stránkách v sekci Podpora.

Share your opinion

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""