Câu hỏi kỹ thuật


Thay đổi loại tài khoản. Eurica/Standard

Bạn có thể chuyển đổi loại tài khoản từ loại Standard/Eurica sang Eurica/Standard trong Tủ Khách hàng của bạn. Để thực hiện điều này, bạn cần nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào tài khoản giao dịch của bạn được mở với công ty InstaForex. Trong menu Tủ Khách hàng, chọn phần Cài đặt tài khoản, sau đó chọn tab Thông tin cá nhân và nhấn vào Chuyển đổi Loại Tài khoản trong menu xuất hiện. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể thay đổi loại tài khoản giao dịch của bạn nếu bạn không có vị trí mở, bao gồm cả các lệnh đang chờ. Nếu bạn đã tuân theo hướng dẫn, nhưng vì lý do nào đó bạn vẫn không thể chuyển đổi loại tài khoản, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật. Thông tin liên hệ của Dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật có thể được tìm thấy trong phần của trang web chính thức - phần Hỗ trợ.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn