Support service
×

Dostal(a) jsem e-mail, že můj dokument k ověření byl zamítnut. Co mohu dělat?

Dokument není přijat k ověření v následujících případech:
 
– sken dokumentu je nekvalitní
 
– osobní údaje v Klientském portálu nebyly vyplněny a správně uloženy nebo bylo nesprávně (či neúplně) uvedeno jméno, datum narození nebo adresa
 
– zaslal(a) jste dokument, který se pro ověření nebo pro danou úroveň ověření nehodil (neobsahoval fotografii a celé jméno) 
 
– dokument, který jste odeslal(a), byl použit už na první úrovni ověření.
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""