Xác minh


Từ chối trong xác minh tài liệu.

Kiểm tra trạng thái của bạn trong Khu vực Khách hàng ở phần Xác minh Tài khoản và đọc cẩn thận lá thư với kết quả xác minh đã được gửi đến email của bạn. Để hoàn thành quá trình xác minh một cách thành công, hãy làm theo các khuyến nghị được gửi đến bạn trong Khu vực Khách hàng.

Nếu bạn đã sử dụng ứng dụng InstaVerify cho Android hoặc iOS để xác minh tài khoản của mình, bạn có thể nhận được thông báo đẩy (thông điệp pop-up ngắn trong ứng dụng) về trạng thái xác minh tài khoản của bạn hoặc theo dõi sự thay đổi của trạng thái xác minh tài khoản trong ứng dụng.

Tài liệu để xác minh có thể bị từ chối vì nhiều lý do:

1. Thông tin cá nhân của chủ tài khoản không chính xác và/hoặc không đầy đủ (họ tên đầy đủ, ngày sinh, địa chỉ cư trú);

2. Bạn đã gửi một tài liệu không phù hợp cho việc xác minh tài khoản (một tài liệu không có ảnh hoặc không có tên) hoặc đó là tài liệu sai cho cấp độ xác minh nhất định;

3. Tài liệu bị từ chối đã được gửi cho cấp độ xác minh trước đó;

4. Ảnh của tài liệu có độ phân giải thấp.

Ảnh chất lượng tốt phải đáp ứng các yêu cầu sau:

• Thông tin và ảnh trong tài liệu (bao gồm cả các trường) không được phơi sáng quá mức;

• Thông tin và ảnh trong tài liệu (bao gồm cả các trường) không được mờ;

• Thiết kế của tài liệu phải được nhìn thấy rõ ràng;

• Các cạnh và góc của tài liệu phải được nhìn thấy rõ ràng;

• Thông tin và ảnh trong tài liệu cũng như chính tài liệu không được che khuất bởi các vật thể khác;

• Ảnh của tài liệu không được chứa các dấu hiệu xóa rõ ràng, chú thích, từ bị gạch bỏ, hoặc các chỉnh sửa khác không được chỉ định, cũng như không có dấu hiệu của chỉnh sửa đồ họa;

• Màu sắc của ảnh tài liệu phải giống với tài liệu gốc càng nhiều càng tốt.

Để biết lý do chính xác tại sao tài liệu của bạn bị từ chối, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng (xem thông tin liên hệ tại https://www.instaforex.com/en/support/contacts). Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi câu hỏi của mình qua email tại [email protected]

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn