Επαλήθευση


Εάν το έγγραφό μου δεν γίνει αποδεκτό για επαλήθευση, τι πρέπει να κάνω;

Ένα έγγραφο ενδέχεται να μην γίνει αποδεκτό για επαλήθευση λογαριασμού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- τα προσωπικά δεδομένα για τον λογαριασμό δεν αναφέρθηκαν σωστά ή/και πλήρως (όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας),

- σαρωμένο αντίγραφο εγγράφου πολύ χαμηλής ποιότητας,

- στείλατε ένα έγγραφο που δεν είναι κατάλληλο για επαλήθευση λογαριασμού (χωρίς φωτογραφία ή πλήρες όνομα) ή δεν είναι κατάλληλο για αυτό το επίπεδο επαλήθευσης,

- το έγγραφο που υποβάλατε έχει ήδη σταλεί για άλλο επίπεδο επαλήθευσης.

Για να λάβετε μια εξήγηση για τους λόγους απόρριψης του εγγράφου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία υποστήριξης της Εταιρείας (οι επαφές της παρατίθενται στον ιστότοπο Instaforex στην ενότητα Υποστήριξη: https://www.instaforex.com/ru/support/contacts), καθώς και το τμήμα επαλήθευσης στη διεύθυνση [email protected]

Επιλεγμένα άρθρα

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους