Support service
×

Dlaczego moja inwestycja zmniejszyła się po włączeniu opcji rollover?

Proces synchronizacji trwa godzinę. Gdy tylko się skończy, zysk z inwestycji zostanie wypłacony. Podczas synchronizacji zysk z inwestycji może ulec zmniejszeniu, dlatego różnica między dwiema kwotami opcji rollover zostanie odjęta od początkowej kwoty inwestycji.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""