Υπηρεσίες εταιρείας


Γιατί συρρικνώθηκε η επένδυσή μου αφού έδωσα εντολή Rollover;

Η διαδικασία συγχρονισμού διαρκεί μία ώρα. Μόλις τελειώσει, το απαιτούμενο κέρδος αποσύρεται από την επένδυση. Κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού, το επενδυτικό κέρδος μπορεί να μειωθεί και έτσι η διαφορά μεταξύ δύο ποσών της διαταχθείσας ανατροπής αφαιρείται από το αρχικό ποσό επένδυσης.

Επιλεγμένα άρθρα

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους