Support service
×

กฎของการถอนคลับโบนัสคลับมีอะไรบ้าง?

คลับโบนัสสามารถถอนได้หลังจากมีการเทรดด้วยการซื้อขายซื้อหรือขายเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดต้องเท่ากับ X * 3 ล็อต InstaForex โดยที่ X คือ ปริมาณโบนัสที่ได้รับทั้งหมด สำหรับบัญชีที่เปิดในสกุลเงิน RUR การคำนวณปริมาณการซื้อขายจะทำทำตามสูตร: X * 3/50 (ล็อต InstaForex) 


หากมีคลับโบนัสคลับและเวลคั่มโบนัส 30% หรือโบนัสแบบคงที่ในบัญชี ก็จะได้รับจำนวนเงินทุนโบนัสครบถ้วน


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""