Support service
×

กฎของการถอนคลับโบนัสคลับมีอะไรบ้าง?

คลับโบนัสสามารถถอนได้หลังจากมีการเทรดด้วยการซื้อขายซื้อหรือขายเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดต้องเท่ากับ X * 3 ล็อต InstaForex โดยที่ X คือ ปริมาณโบนัสที่ได้รับทั้งหมด สำหรับบัญชีที่เปิดในสกุลเงิน RUR การคำนวณปริมาณการซื้อขายจะทำทำตามสูตร: X * 3/50 (ล็อต InstaForex) 


หากมีคลับโบนัสคลับและเวลคั่มโบนัส 30% หรือโบนัสแบบคงที่ในบัญชี ก็จะได้รับจำนวนเงินทุนโบนัสครบถ้วน


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""