Tiền thưởng


Quy tắc rút tiền thưởng Câu lạc bộ là gì?

Tiền thưởng Câu lạc bộ chỉ có thể được rút sau khi giao dịch MUA hoặc BÁN hoàn tất. Tổng khối lượng giao dịch phải bằng X * 3 lô InstaForex, trong đó X = tổng khối lượng tiền thưởng nhận được. Đối với các tài khoản được mở bằng đơn vị tiền tệ RUR, việc tính toán khối lượng giao dịch được thực hiện theo công thức: X * 3/50 (các lô InstaForex).

Nếu có tiền thưởng Câu lạc bộ và 30% tiền thưởng Chào mừng hoặc Tiền thưởng cố định trong tài khoản, thì tổng số tiền thưởng sẽ được nhận.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn