Support service
×

หลังจากเมื่อใดที่เงินทุนที่เจ้าของบัญชีฝากเข้สไปจะปรากฏออกมาในการตรวจสอบบัญชี PAMM?

โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง (รีเฟรชหนึ่งครั้งใน 3 ชั่วโมง) เพื่อแสดงข้อมูลออกมาบนกราฟหรือ 5-10 นาทีเพื่อแสดงข้อมูลในรายการการตรวจสอบ


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""