Support service
×

หลังจากเมื่อใดที่เงินทุนที่เจ้าของบัญชีฝากเข้สไปจะปรากฏออกมาในการตรวจสอบบัญชี PAMM?

โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง (รีเฟรชหนึ่งครั้งใน 3 ชั่วโมง) เพื่อแสดงข้อมูลออกมาบนกราฟหรือ 5-10 นาทีเพื่อแสดงข้อมูลในรายการการตรวจสอบ


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""