Dịch vụ công ty


Sau bao lâu thì số tiền gửi bởi chủ tài khoản sẽ được hiển thị trong Quản lý tài khoản PAMM?

Trung bình, mất khoảng 2-3 giờ (cập nhật mỗi 3 giờ một lần) để hiển thị thông tin trên biểu đồ, hoặc 5-10 phút để hiển thị nó trong danh sách theo dõi.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn