Support service
×

ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใดของนักลงทุนที่สามารถมองเห็นได้สำหรับ PAMM-Trader?

หมายเลขบัญชี, โทรศัพท์และอีเมลที่ระบุในการลงทะเบียนกับระบบ PAMM โดยนักลงทุน PAMM จะมองเห็นได้สำหรับผู้ซื้อขาย PAMM


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""