Dịch vụ công ty


Những thông tin cá nhân nào của Nhà đầu tư được hiển thị cho PAMM-trader?

Số tài khoản, điện thoại và email được chỉ định khi đăng ký với hệ thống PAMM bởi một nhà đầu tư PAMM đều được hiển thị cho người giao dịch PAMM.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn