Support service
×

ผู้ชนะจะถูกตัดสินจากไร?

1. การซื้อขายทั้งหมดของผู้เข้าแข่งขันจะปิดโดยอัตโนมัติในราคาปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบของการแข่งขัน 


2. เจ้าของเงินฝากที่มากที่สุดจะถูกประกาศให้เป็นผู้ชนะ 


3. ถ้าผลการแข่งขันออกมาว่า ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนมีเงินฝากที่มีขนาดเท่ากัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดตำแหน่งของผู้เข้าร่วมทั้งสองรายนี้ในการจัดอันดับ 


4. ผู้ชนะการแข่งขันให้ความยินยอมในการเผยแพร่ชื่อจริง 


5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันโดยไม่จำเป็นต้องให้คำอธิบายใดๆ รวมทั้งตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมระหว่างหรือหลังการแข่งขันจากการมีส่วนร่วมของลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจกรรมฉ้อโกงใดๆ ต่อเงินรางวัล 


6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้เครดิตเงินรางวัลหากผู้เข้าแข่งขันสะสมเงินรางวัลในบัญชีซื้อขายหนึ่งบัญชีหรือหลายบัญชี


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""