Support service
×

บทที่ 18 สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ใน Forex

สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ในฟอเร็กซ์

ดังที่เราได้ทราบไปแล้วจากบทก่อนหน้านี้ว่าราคาของสกุลเงินจะถูกกำหนดจากปัจจัยหลายประการ อย่างเช่นเศรษฐกิจ, การเมืองและอื่นๆ ปัจจัยที่ระบุไว้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเทศแตกต่างกันโดยมีอิทธิพลต่อสกุลเงินของประเทศตามตัวมันเอง บางประเทศมีไม่มากก็น้อย แต่ในฟอเร็กซ์มีสกุลเงินซึ่งราคาส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยปัจจัยเดียวนั่นคือการส่งออกของประเทศ สกุลเงินดังกล่าวเรียกว่าสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ในฟอเร็กซ์

ฟีดเจอร์พิเศษของสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์คือเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ที่ขึ้นอยู่กับการส่งออกวัตถุดิบเช่นน้ำมัน, ก๊าซ, โลหะและสินค้าเกษตร มีหลายประเทศที่สกุลเงินเหมาะกับคำจำกัดความนี้ ประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วที่พึ่งพาการส่งออกมากที่สุดได้แก่ แคนาดา, ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เนื่องจากสกุลเงินของประเทศเหล่านี้คือเงินดอลลาร์ (ตามท้องถิ่นในแต่ละประเทศ) จึงมักเรียกสกุลเงินดังกล่าวว่าดอลลาร์สินค้าหรือ comdolls ข้อเท็จจริงที่ว่าการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์เป็นปัจจัยหลักของสวัสดิการทางเศรษฐกิจสำหรับประเทศเหล่านี้ สกุลเงินของประเทศมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นและในทางกลับกัน นั้นคือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ (ปฏิสัมพันธ์) ของราคาน้ำมันในตลาดโลกกับสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ 

เงินดอลลาร์แคนาดา (CAD), ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในฟอเร็กซ์ ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของมันในฐานะสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์จะช่วยให้การซื้อขายในตลาดสกุลเงินประสบความสำเร็จ ตอนนี้เรามาพิจารณาสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละส่วนและแสดงความคิดเห็นในแต่ละส่วน

แคนาดามีชื่อเสียงของการมีน้ำมันสำรองมากเป็นอันดับสองรองจากซาอุดิอาระเบีย น้ำมันเรียกว่า“ ทองคำดำ” ซึ่งหมายถึงอุปสงต์สินค้าโภคภัณฑ์ในเวทีโลกที่สูง ดังนั้นเนื่องจากสถานที่ตั้งที่ได้เปรียบ แคนาดาจึงเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลก สหรัฐอเมริกาขาดแคลนทรัพยากรนี้เนื่องจากเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของแคนาดา ดังนั้นความผันผวนของราคาน้ำมันสะท้อนให้เห็นถึงอัตราของคู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดา (USD / CAD) ในสัดส่วนที่กลับกัน การเติบโตของราคาน้ำมันทำให้คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดา (USD / CAD) ลดลงท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์แคนาดาที่แข็งค่าขึ้น มีความสัมพันธ์ผกผันระหว่างราคาน้ำมันและอัตราของคู่สกุลเงิน USD / CAD ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 1988 นักวิเคราะห์ได้บันทึกความสัมพันธ์ผกผันระหว่างพลวัตของน้ำมันมากกว่า 68% ของและคู่สกุลเงิน USD / CAD ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง! ถ้าคุณทราบข้อเท็จจริงนี้จะช่วยคุณได้มากในการคาดการณ์แบบไดนามิกของคู่สกุลเงิน USD/CAD ในฟอเร็กซ์

เศรษฐกิจของออสเตรเลียส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการส่งออกทองคำบริสุทธิ์ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 50% ของการส่งออกของประเทศ สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากแหล่งทองคำที่ออสเตรเลียมีจำหน่ายเนื่องจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ราคาทองคำทั่วโลกและอัตราคู่สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐ (AUD / USD) มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกว่าราคาน้ำมันและคู่สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐ (AUD / USD) ตั้งแต่เดือนมกราคม 1980 ถึง 2006 ความผันผวนของคู่สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐ (AUD / USD)  และราคาทองคำเกือบจะเท่ากัน นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่แนวโน้มการกลับตัวของทองคำก่อนหน้าการกลับตัวของแนวโน้ม AUD/USD ในปี 2005/2006 ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปเมื่อราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นขณะที่ไม่มีแนวโน้มขาขึ้น ของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเทียบกับสกุลเงินสหรัฐ อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ยังคงเกิดขึ้นในระยะยาวและสามารถใช้เป็นเครื่องมือการคาดการณ์เพิ่มเติมในฟอเร็กซ์ได้ คุณควรทราบว่าราคาทองคำและคู่สกุลเงิน AUD / USD ทั่วโลกมีความสัมพันธ์กันโดยตรง

เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการส่งออก เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันตก แต่ตรงกันข้ามกับออสเตรเลียและแคนาดา ไม่มีวัตถุดิบบางส่วนมีความโดดเด่นในการส่งออกของนิวซีแลนด์ ประเทศเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์นม, เนื้อ, ปลา, ไม้, ขนสัตว์และอื่นๆ เนื่องจากสินค้าดิบที่จำหน่ายได้มีจำนวนมากจึงใช้ดัชนีสำนักวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์ (ดัชนี CRB) เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ส่งออกและสกุลเงินของประเทศเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีนี้เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญและดูเหมือนจะเป็นตัวบ่งชี้การเติบโตของเงินเฟ้อทั่วโลก ค่าดัชนี CRB และคู่สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์และดอลลาร์สหรัฐ (NZD / USD) มีความสัมพันธ์โดยตรง ความรู้ตรงนี้สามารถลดความซับซ้อนของการวิเคราะห์และการคาดการณ์เกี่ยวกับฟอเร็กซ์ได้

โดยสรุปควรที่จะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างราคาสินค้าโภคภัณฑ์และอัตราสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ในฟอเร็กซ์ ในระยะกลางและระยะยาวเท่านั้น นอกจากนี้ควรทราบว่าการส่งออกเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่พึ่งพาสินค้าโภคภัณฑ์ การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปิดหรือการปิดสถานะด้วยสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ในฟอเร็กซ์ คุณต้องทราบถึงปัจจัยอื่นๆ ให้มั่นใจว่ามันมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างเช่นอัตราการรีไฟแนนซ์, สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเป็นต้น


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""