Support service
×

ราคา, ปริมาณซื้อขายและสถานะคงค้าง

ราคาไม่เพียงแต่ปัจจัยถ่วงน้ำหนักในการพิจารณาขณะทำการวิเคราะห์ตลาดฟอเร็ฏซ์ นอกจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ปริมาณซื้อขายมีความสำคัญอีกด้วย

มีการตั้งสมมติฐานต่อทฤษฏี  Dow Theory  ที่อธิบายว่าแนวโน้มต้องได้รับการยืนยันจากปริมาณซื้อขาย น่าเสียดายที่ฟอเร็กซ์ไม่ได้ทำให้พวกเราประเมินมูลค่าเทียบเท่าเงินสดของปริมาณการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด เนื่องจากตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินไม่มีสถานะชัดเจนว่าการเทรดจะเกิดขึ้นไปที่ไหน สกุลเงินจะมีการแลกเปลี่ยนรอบโลกจากทางเครือข่าวธนาคารนั้นหมายความว่าไม่มีใครสามารถนับเงินสดที่หมุนเวียนทั้งหมดได้ในการซื้อขายระหว่างประเทศ สำหรับการคาดการณ์โดยประมาณที่สามารถทำได้บางทีการใช้ข้อมูลปริมาณซื้อขายฟิวเจอร์สสกุลเงินเพราะว่าตลาดฟิวเจอร์สมีความสัมพันธ์อย่างแข็งแกร่งกับตลาดฟอเร็กซ์ในส่วนของการทำสัญญาณเช่นนี้ แต่ในการเข้าถึงแนวทางปริมาณเงินสดของฟอเร็กซ์ จำเป็นต้องพิจารณาตลาดฟิวเจอร์สทั้งหมดที่อยู่ในโลก ซึ่งมันดูเป็นไปได้ยากอีกด้วย นั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนใช้แนวทางอื่นในการประเมินปริมาณซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 


แน่นอนว่าบางคนอาจม่ได้พิจารณาปริมาณซื้อขายฟอเร็กซ์ในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดสถานะเพราะว่ามันไม่ค่อยถูกต้อง ในกรณีนี้เองธนาคารใหญ่หลายแห่งที่มีเงินนับหลายพันล้านอาจสร้างแนวทางอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินใดๆได้ มันช่วยให้ทำการวิเคราะห์ไม่เพียงแต่ปริมาณเงินสดแต่ยังเป็นจำนวนการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะซื้อขายของช่วงการตรวจสอบ สำหรับการประเมินโดยรวมของตัวบ่งชี้นั้น จะมีการใช้งานจำนวนมูลค่าซื้อขายที่เกิดขึ้นโดยผู้ร่วมในตลาด ตามปกติแล้วมูลค่าราคาซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนจะมีการพิจารณาจากจำนวนมูลค่าซื้อขายที่นังคงมีอยู่ ราคายิ่งมีความรวดเร็วหลากหลายเท่าไหร่ ก็จะมีการยืนยันถึงอัตราดอกเบี้ยในตลาดในการสนับสนุแนวโน้มปัจจุบันก็ยิ่งมากเท่านั้น


นอกจากปริมาณซื้อขายดังนั้นพวกเราใช้อัตราราคาเปลี่ยนแปลงในการซื้อขายของผู้ร่วมตลาดเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในระะยเวลานั้นๆ ปริมาณซื้อขายเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญอันดับสอง (หลังจากราคา) ที่เทรดเดอร์วิเคราะห์ได้อย่างแม้นยำ การวิเคราะห์ปริมาณซื้อขายอยู่ในกราฟนั้นๆ ตามฮิสโตแกรมปริมาณซื้อขายที่มูลค่าไปอยู่ในแนวเส้นของระดับสูงอื่นๆ แต่ละส่วนตรงกับขอบเขตเวลาตามที่เลือกไว้ (1นาที, 5นาที, 15นาทีและอื่นๆ ) ระดบสูงของเส้นที่กำหนดโดยมูลค่าของปริมาณซื้อขาย ยิ่งเส้นสูงเท่าไหร่ อัตรามูลค่าซื้อขายในตลาดก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ฮิสโตแกรมตามปกติแล้วจะอยู่ในด้านล่างของกราฟราคา ในกรณีนี้เองทุกเส้นของฮิสโตแกรมประกอบไปด้วยรูปร่างกราฟส่วนหนึ่ง (เส้นหรือแท่งเทียน) และกำหนดปริมาณซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดช่วงหนึ่งที่ออกมาเป็นรูปร่าง 

ฮิสโตแกรมปริมาณซื้อขายไม่ได้ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของ “ตลาดกระทิง” และ “ตลาดหมี” ตัวอย่างเช่นกราฟไม่ได้ช่วยให้พวกเราเข้าใจว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาซื้อขายจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง แต่ข้อมูลมันออกมาค่อนข้างมากเพราะว่าความต้องการตลาดสามารถพบได้อย่างง่ายดายด้วยกราฟราคา จำเป็นต้องสังเกตปริมาณซื้อขายตามหลักการแล้วมันออกไปก่อนหน้าการเคลื่อนไหวของราคาเนื่องจากมูลค่าซื้อขายไม่ค่อยมีกำลังเมื่อเทียบกับปริมาณซื้อขาย ถ้าการเติบโตของราคากลายเป็นว่าอยู่ในปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นจากนั้นถ้าปริมาณซื้อขายลดลง ราคายังปรับตัวขึ้นสักระยะหนึ่งและเฉพาะหลังจากมันปรับตัวลง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปริมาณซื้อขายอาจเป็นสัญญาณที่ดีเพื่อการปรับตัวลงหรือกลับแนวโน้มตลาดและพวกเราต้องไม่ควรมองข้ามมันไประหว่างไปทดสอบตลาดสกุลเงิน 

ต้องทำให้ฮิสโตแกรมปริมาณซื้อขายอยู่ใต้กราฟราคาขณะที่คุณวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ ปริมาณประจำวันและรอบสัปดาห์เป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดในการวิเคราะห์ 


รูปร่างที่สำคัญส่วนที่สามในการวิเคราะห์ของตลาดสกุลเงิน (หลังจากราคาและปริมาณ) เป็นสถานะคงค้างไม่อย่างนั้นแล้วปริมาณสัญญาที่ยังไม่เปิดเผยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการซื้อขาย มันไม่ได้เป็นมูลค่าเฉพาะของแนวโน้มนี้ี่จะมีความสำคัญแต่ความผันผวนของมันจะมีทั้งการขึ้นหรือลง 


การเติบโตของสถาะซื้อขายอาจทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีเพื่อความต้องการในระยะยาว ถ้าสถานะยังคงเปิดไว้ตามเดิมมันจะหมายความว่าเทรดเดอร์สนับสนุนแนวโน้มปัจจุบันเพื่อแนวโน้มอนาคตระยะยาว แต่การขยายตัวในสถานะซื้อขายเพิ่มเติมอาจเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของตลาด เนื่องจากเทรดเดอร์กำลังปิดสถานะตนเองด้วยการกำหนดผลกำไร มีการกำหนดกราฟอัตราดอกเบี้ยตามปกติระหว่างฮิสโตแกรมปริมาณซื้อขายและกราฟราคา แต่ไม่มีการใช้กราฟนี้ในฟอเร็กซ์ สำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์นี้ไม่มีสถานะเฉพาะสำหรับการเทรด เป็นเรื่องยากที่กำหนดการเปิดปริมาณตามสถานะที่เปิด 


โดยสรุปบทนี้พวกเราอาจให้ความสำคัญไปกับการตั้งสมมติฐานของทฤษฏี Dow Theory ว่าปริมาณต้องแสดพิสูจน์แนวโน้ม การเคลื่อนไหวของราคามักเกิดขึ้นตามทิศทางของแนวโน้มหลักในปริมาณซื้อขายที่เพิ่มขึ้นด้วยการเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงและการเคลื่อนตัวตัดผ่านกันของราคาเกิดขึ้นในช่วงปริมาณที่ลดลง คุณต้องวาวกราฟฮิสโตแกรมปริมาณซื้อขายถัดจากกราฟราคาด้านล่างเมื่อคุณวิเคราะห์หรือคาดการณ์ถึงการเก็งกำไรต่อตลาดฟอเร็กซ์ในอนาคตของคุณ

-


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""