Đào tạo ngoại hối


Giá cả, khối lượng giao dịch và lãi suất mở

Giá không phải là yếu tố duy nhất cần xem xét khi phân tích thị trường ngoại hối. Ngoài tỷ giá hối đoái, khối lượng giao dịch cũng đóng một vai trò quan trọng. Có một nguyên lý trong lý thuyết Dow nói rằng xu hướng phải được xác nhận bằng khối lượng giao dịch. Thật không may, thị trường ngoại hối không cho phép chúng ta đánh giá giá trị tiền mặt tương đương của khối lượng giao dịch trong một khung thời gian cụ thể. Bởi vì trao đổi ngoại tệ không có nơi cụ thể nào mà các giao dịch được tiến hành, tiền tệ được giao dịch trên toàn thế giới thông qua mạng lưới ngân hàng. Điều đó có nghĩa là không ai có thể đếm được tổng lưu lượng tiền mặt trong những giao dịch quốc tế đó. Để tính toán xấp xỉ khối lượng tiền mặt của thị trường ngoại hối, có thể sử dụng dữ liệu khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tiền tệ, vì thị trường hợp đồng tương lai liên quan đến các hợp đồng này có mối tương quan mạnh với thị trường ngoại hối. Nhưng để có ý tưởng xấp xỉ về khối lượng tiền mặt của ngoại hối, sẽ cần xem xét một loạt các thị trường hợp đồng tương lai tồn tại trên thế giới. Và điều này dường như cũng là điều không thể. Đó là lý do tại sao ta sử dụng phương pháp khác để đánh giá khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch tiền tệ.

Thực sự, ta không nên xem xét khối lượng giao dịch ngoại hối để đưa ra quyết định, liệu có nên mở hoặc đóng vị trí, bởi vì điều này không hoàn toàn chính xác. Trong trường hợp này, một số ngân hàng lớn, sở hữu hàng tỷ đô la, có thể tạo ra vẻ giống như sự quan tâm đối với bất kỳ loại tiền tệ nào. Thay vào đó, thì việc phân tích không phải là khối lượng tiền mặt, mà là số lượng giao dịch được thực hiện trong suốt thời gian giao dịch được kiểm tra. Để đánh giá xấp xỉ chỉ số này, ta sử dụng số lượng báo giá được thực hiện bởi thị trường tạo lập. Như thường lệ, chỉ có những báo giá đã thay đổi được xem xét trong số toàn bộ các báo giá còn lại. Mức độ biến động nhanh chóng càng cao, thì sự quan tâm của thị trường đối với việc hỗ trợ xu hướng hiện tại càng được xác nhận.

Do đó, thay vì khối lượng giao dịch, ta lấy tỷ lệ biến đổi của người tạo thị trường làm công cụ phù hợp trong phân tích kỹ thuật trên khung thời gian cụ thể. Khối lượng giao dịch là một trong những chỉ báo quan trọng nhất (sau giá) mà người giao dịch phân tích một cách chính xác. Khi phân tích khối lượng giao dịch, ta vẽ một biểu đồ cụ thể - "biểu đồ khối lượng giao dịch", nơi giá trị được biểu thị dưới dạng các thanh có chiều cao khác nhau. Mỗi thanh tương ứng với khung thời gian của nó, theo tỷ lệ đã chọn (1 phút, 5 phút, 15 phút và như vậy). Chiều cao của thanh được xác định bởi giá trị khối lượng giao dịch, mức càng cao thì tốc độ biến đổi của người tạo thị trường càng nhanh. Thông thường, biểu đồ được chèn vào dưới đáy biểu đồ giá. Trong trường hợp này, mỗi than

h của biểu đồ tương ứng với một trong những dạng biểu đồ (thanh hoặc nến) và đặt khối lượng các giao dịch thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định được biểu thị bởi dạng biểu đồ đó.

Biểu đồ khối lượng giao dịch không bao gồm thông tin về hoạt động của "bò" và "gấu", nghĩa là biểu đồ không cho phép ta hiểu loại hoạt động nào đang thống trị trong suốt thời gian giao dịch: tích cực (bò) hay tiêu cực (gấu). Nhưng thông tin như vậy là thừa thãi, vì ta có thể dễ dàng nhận ra sự ưa thích của thị trường thông qua biểu đồ giá. Điều quan trọng cần lưu ý là khối lượng giao dịch, thường thì trước sự di chuyển của giá vì báo giá ít động đạc hơn so với các chỉ báo khối lượng. Nếu giá tăng xảy ra khi khối lượng giao dịch tăng, sau đó nếu khối lượng giảm, giá vẫn tăng trong một thời gian và chỉ sau đó mới giảm. Do đó, bất kỳ sự thay đổi nào trong khối lượng giao dịch cũng có thể là dấu hiệu tốt cho sự dễ dàng hoặc thay đổi xu hướng thị trường và ta không bao giờ nên coi nhẹ điều này khi thử nghiệm thị trường tiền tệ. 

Luôn vẽ biểu đồ khối lượng giao dịch dưới đáy biểu đồ giá khi bạn phân tích thị trường ngoại hối! Khối lượng giao dịch hàng ngày và hàng tuần là hai chỉ số quan trọng nhất cho phân tích. Hình dạng thứ ba quan trọng trong phân tích kỹ thuật của thị trường tiền tệ (sau giá và khối lượng) là lãi suất mở cửa, nghĩa là khối lượng hợp đồng chưa đóng cửa vào cuối một khung thời gian giao dịch. Nó không phải là giá trị tuyệt đối của chỉ số này có bất kỳ ý nghĩa nào, mà là sự biến động của nó: chuyển động lên hoặc xuống.

Sự gia tăng về lãi suất giao dịch có thể là một chỉ báo tốt cho sự ưu tiên lâu dài. Nếu một vị trí vẫn chưa đóng, điều đó có nghĩa là người giao dịch ủng hộ xu hướng hiện tại trong tương lai xa. Nhưng sự mở rộng thừa thãi của lãi suất giao dịch có thể là tín hiệu cho sự đảo chiều của thị trường, khi người giao dịch sẽ đóng vị trí của họ để cố định lợi nhuận. Biểu đồ lãi suất mở cửa được đặt, như thường lệ, giữa biểu đồ khối lượng giao dịch và biểu đồ giá. Nhưng biểu đồ này không được sử dụng trong thị trường ngoại hối. Vì giao dịch ngoại hối không có bất kỳ nơi cụ thể nào cho giao dịch, nên không thể xác định lượng lãi suất giao dịch. 

Trong tóm tắt chương này, ta lại chú ý đến nguyên lý Dow Theory: khối lượng giao dịch phải chứng minh xu hướng. Khi xu hướng tăng hoặc giảm, thì chuyển động giá thường xuyên xảy ra theo hướng của xu hướng chính với việc gia tăng khối lượng giao dịch và chuyển động giá xảy ra trong suốt thời gian giảm khối lượng. Bạn nên luôn vẽ biểu đồ khối lượng giao dịch kế bên dưới biểu đồ giá khi bạn phân tích hoặc dự đoán các giao dịch trong tương lai của bạn trên thị trường ngoại hối.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn