Support service
×

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา

รูปแบบ [[Moving Averages|moving average (MA)]] ธรรมดาเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา SMA ตัวบ่งชี้เพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภทนี้เป็นเส้นของกราฟราคา เป้าหมายหลักของมันคือการกำหนด (หรือคัดกรอง) การเปลี่ยนแปลงของราคาเพื่อแสดงแนวโน้มราคาส่วนใหญ่ของคู่สกุลเงินนี้ 

เส้น SMA  ใช้ประมาณกราฟราคา สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือหลักการพล็อตกราฟเพื่อเข้าถึงถึงเส้นนั้น ในระยะเวลาหนึ่งตามแกน x ของช่วงการก่อตัวจะมีการพิจารณาหลายตำแหน่งรวมกัน โดยขึ้นอยู่กับค่าสัมประสิทธิ์แบบธรรมดาที่เลือกไว้ มูลค่า(ราคร)ของทุกตำแหน่งมีการสรุปรวมและผลของมันถูกแบ่งออกตามค่าสัมประสิทธิ์ ดังนั้นจากมุมมองทางคณิตศาสตร์ เส้น SMA  เป็นค่าเฉลี่ยทางเลขคณิต การใช้งาการวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่สร้างเส้น SMA ขึ้นมาโดยอัตโนมัติแต่สูตรทางคณิตศาสตร์ของการพล็อตตำแหน่งต้องมีความชัดเจน 

สำหรับมูลค่าของค่าสัมประสิทธิ์แบบธรรมดา n  สูตรตามหลักคณิตศาสตร์ของเส้น SMA  เป็นไปตามนี้:


SMA = (P(n) + P(n-1) + … + P(1)) / n,


โดยที่ P(n) เป็นราคาปิดของขอบเขตเวลาปัจจุบัน, P(n-1)  ราคาปิดของขอบเขตซื้อขายก่อนหน้าและอื่นๆ 


ค่าสัมประสิทธิ์แบบธรรมดายิ่งมากเท่าไหร่ ก็จะมีการพิจารณาระยะเวลาการซื้อขายก่อนหน้ามากขึ้นและเส้นก็ยิ่งราบเรียบมากขึ้น เนื่องจากสามารถพบได้ตามสูตร ตำแหน่ง n แต่ละส่วนมีความสำคัญเท่ากับการพล็อตตามเส้น SMA  มันแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาหนึ่ง (ของระยะซื้อขาย  ราคาปัจจุบันมีความสำคัญเท่ากันกับจำนวนราคาก่อนหน้านี้ ดังนั้นค่าสัมประสิทธิ์ยิ่งมาก เส้น SMA  ก็จะยิ่งอยู่ในกราฟราคาน้อยลง จากกราฟที่มีค่าสัมประสิทธิ์ที่ใหญ่ขึ้น แนวโน้มระยะยาวก็จะพบได้ ส่วนแนวโน้มที่มีค่าสัมประสิทธิ์น้อยลง สามารถพบกับแนวโน้มระยะสั้นได้ ตามมุมของการลาดเอียงของเส้นแล้ว ความแข็งแกร่ง (ความเร็ว) ของการเคลื่อนตัวในตลาดถูกพบได้ บางครั้งในการสร้างเส้นเพื่อการวิเคราะห์ไปพร้อมกับราคาปิดและราคาเปิด จะมีการใช้ราคาระดับต่ำและระดับสูง 


เส้น SMA  ช่วยให้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราสกุลเงินเนื่องจากมันแสดงการเคลื่อนไหวของราคา

ค่าสัมประสิทธิ์แบบธรรมดา SMA  ยิ่งมากเท่าไหร่ เส้นก็จะยิ่งราบเรียบกว่านั้น ยิ่งเส้นราบเรียบเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งมีปฏิกริยาต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดช้าลงกว่าเดิม ดังนั้นการวิเคราะห์เส้น SMAs ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สูง พวกเราอาจพลาดโอกาสดีของการเข้าสู่ตลาดปัจจุบันที่จะส่งผลทำให้เกิดผลกำไรขาดทุน ในทางตรงกันข้ามค่าสัมประสิทธิ์แบบเรียบ SMA ยิ่งน้อยลง  แนวเส้นก็จะยิ่งเล็กลง เส้นที่ราบน้อยลงตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดเร็วกว่าเดิม แต่การวิเคราะห์เส้น SMAs  ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ต่ำ พวกเราอาจพลาดที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าหรือการออกตลาดในที่สุดและอาจพบการขาดทุนเพราะตัวบ่งชี้เช่นนี้ได้รับอิทธิพลมาจากส่วนต่างทางสถิติอย่างมากอย่างการปรับตัวขึ้นของราคาแบบกระทินหัน การปรับตัวขึ้นเช่นนี้เกิดขึ้นในตลาดฟอเร็กซ์เมื่อตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของการวิเคราะห์พื้นฐานนำเสนอออกมาหรือในช่วงที่ผู้ร่วมเข้ามายังตลาดอย่างมาก ดังนั้นมีจุดกึ่งกลางระหว่างการเปิดสถานะที่ตรงต่อเวลาและการเปิดสถานะที่ผิดพลาด 


เส้น SMA  มีประสิทธิภาพเมื่อแนวโน้มนั้นๆได้ก่อตัวมาในตลาด ถ้าหากไม่มีแนวโน้มและการซื้อขายยังคงอยู่ภายในแนวราบ เส้น SMA สามารถแสดงสัญญาณที่ผิดพลาดได้หลายส่วน นั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงไม่สมเหตุสมผลที่จะใช้งาน มีการตัดสินใจเส้นไปพร้อมกับการตัดสินใจเป็นประจำที่ต้องมีการพิจารณาเส้นจำนวนมากที่มีค่าสัมประสิทธ์ต่างกัน ควรทำการวิเคราะห์แนวลาดที่ทำมุมกับเส้น ทั้งการตัดผ่านภายในและการข้ามผ่านของกราฟราคา, ทิศทาง (ขาขึ้นหรือขาลง) เมื่อการตัดผ่านเกิดขึ้นและมีปัจจัยอื่นๆอีก บางปัจจัยที่แสดงถึงจุดเริ่มต้น, การยืนยันหรือจุดสิ้นสุดของแนวลาดเอียงจะเป็นไปตามนี้: 


- ความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นได้รับการยืนยันถ้ากราฟราคาอยู่เหนือเส้น SMA และความแข็งแกร่งของขาลงได้รับการยืนยันเมื่อกราฟราคาอยู่ใต้เส้นนี้ 


- การหมุนตัวของกราฟ SMA  ขึ้นด้านบนพร้อมกับการลาดเอียงไปแดนบวกของกราฟราคาแสดงสัญญาซื้อ ขณะที่การหมุนตัวลงเกิดพร้อมกับการลาดเอียงไปแดนลบของกราฟราคาที่แสดงถึงสัญญาณการขาย 


-การตัดผ่านจากเส้นราคาของเส้น SMA  ในทิศทางแนวโน้มขาลง (ที่มีการลาดเอียงทั้งสองทางไปแดนลบ) ที่ถือว่าเป็นสัญญาณการขาย การตัดผ่านขึ้นด้านบน (พร้อมกับการลาดเอียงแดนบวกทั้งสอง) ถือว่าเป็นสัญญาณซื้อ 


-การตัดผ่านด้านบนจากเส้น SMA  ระยะยาวของเส้น SMA ระยะสั้นถือว่าเป็นสัญญาณซื้อและเกิดขึ้นในทำนองตรงกันข้าม


-ลองคาดดูที่เส้น SMA  มุ่งหน้าขึ้นด้านบนหรือด้านล่าง แนวโน้มประเภทนี้ใช้กำหนดขาขึ้น, ขาลง (ระยะสั้น, ระยะกลาง,ระยะยาว)


-ช่วงเวลาที่มีแนว divergence  ที่กว้างมากของเส้น SMA  ทั้งสองส่วนที่มีตัวแปรต่างกันถือว่าเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น 


เส้น SMA  มีข้อเสียหลักอยู่อย่างหนึ่งคือทุกราคาที่ประกอบเข้าด้วยกันมีน้ำหนักเท่ากันหมด มันควรที่จะให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดและให้น้ำหนักน้อยลงกับราคาที่อยู่มานานแล้ว แนวทางเช่นนี้จะช่วยให้หลีกเลี่ยงปัญหาในกราฟราคาพร้อมกับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงราคาแบบกระทันหันตามที่ได้มีการหารือ จากการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เองอาจส่งผลต่อตำแหน่งเวลาปัจจุบันของเส้น SMA  มากขึ้นและจะส่งผลน้อยลงตามตำแหน่งเวลาตามๆกัน แนวทางนี้แสดงออกมาในตัวบ่งชี้ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ exponential  และแบบถ่วงน้ำหนัก 
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""