Support service
×

การเปลี่ยนแปลงของเส้นแนวโน้ม หลักการของ “apron”

เมื่อเวลาผ่านไป ความเร็วในการเคลื่อนตัวของราคาภายในแนวโน้มสามารถเปลี่ยนแปลงได้ มันสามารถเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับมุมที่ใหญ่กว่าเดิมของ [[Trend Lines|trend line]] หรือลดลงและทำให้ [[Trend Lines|trend line]] ไม่ชันขนาดนั้น ในกรณีตามนี้จำเป็นต้องมีการปรับฐานของการก่อตัว [[Trend Lines|trend lines]] ก่อนถึงช่วงการเปลี่ยนผ่านปกติแล้วความเร็วของการเคลื่อนตัวของราคาจะช้าลง มันทำให้แนวโน้มเคลื่อนตัวไปยัง [[Trend Lines | trend line]] และแนวโน้มเก่าก็ดูเหมือนจะพังลง การย้อนตัวกลับเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้หลายครั้งก่อนที่ตลาดจะพลิกกลับ ซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของ  [[Trend Lines|trend lines]]  โดยเริ่มต้นจากจุดสูงสุดจุดเดียวที่เรียกว่า 'apron' มีกฎของ 'apron' สำหรับแนวโน้มต่อเนื่องนั้นคือ สัญญาณการย้อนตัวของตลาดคือการทะลุผ่านเส้นที่สามของ 'apron'


[[File:Printsip_veera.jpg]]


รูปที่. 1. หลักการของ apron.


ระยะเวลาแนวโน้มและมุมของความลาดเอียง


ทฤษฎี Dow และ Elliot ทำให้ได้การประมาณค่าการปรับฐานแนวโน้มเบื้องต้น (ตามลำดับ 33% -50% -66% และ 38% -50% -62% ของค่าแนวโน้มหลัก) เทคนิค Gann รวมการประเมินเหล่านี้โดยเน้นเป็นพิเศษในระดับที่เพิ่มตาม 1/8 และ 1/3 ของการแกว่งตามแนวโน้มหลัก (เช่นระดับ 1/8, ј, 1/3, 3/8, Ѕ, 5/8, 2/3, ѕ, 7/8) นอกจากนี้ตามทฤษฎี Gann ระดับแนวรับ (แนวต้าน) ไม่ทำมุมลาดเอียงด้วยตนเอง แต่เกิดขึ้นโดยมุมลาดเอียงที่ทรงตัว (ตามปกติที่เกิดขึ้น) มุม Gann  ใช้งานได้ดีกับเส้นสัมผัส ซึ่งมีค่าดังนี้ 1/8, ј, 1/3, Ѕ, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 8/1 การเข้าใกล้ค่ามุมดังกล่าวในวิธี Gann ทำให้เกิดความสงสัยที่ตามมา เนื่องจากตัวบ่งชี้ใดๆ ที่ใช้การประมาณค่าของมุมไม่เป็นไปตามการทดสอบความเกี่ยวข้องกัน ในความเป็นจริงการเปลี่ยนหน่วยวัดในแผนภาพ (ตัวอย่างเช่น จากรูเบิลเป็นหลายพันรูเบิลหรือดอลลาร์ด้วยอัตราคงที่) นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมุมลาดของแนวโน้ม เป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปหากคุณตัดสินตามมาตราส่วนกราฟหลักในลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน [[Trend Lines|trend lines]] ไปที่มุม "" สำคัญ"” อ้างอิงตาม Gann ที่ใช้คาดการณ์ต่อแนวโน้มว่าจะไปที่มุม Gann อื่นๆ ในกรณีนี้มุมจะไม่มีค่าสัมบูรณ์ แต่จะเป็นค่าสัมพัทธ์ [[Trend Lines|trend lines]] ถูกเปรียบเทียบกับ “เส้นฐาน” หลักการนั้นถูกใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มทางกราฟิก (คลื่น) “ โดย Elliot” เส้นฐานคือส่วนที่เชื่อมต่อสองจุดซึ่งสอดคล้องกับตำแหน่งเว้าสูงและตำแหน่งเว้าต่ำที่สำคัญสุดท้าย (คลื่นฐาน) มีเส้นที่กำลังปรับตัว (apron ของ Elliot และ apron ของ Fibonacci) ซึ่งเริ่มจากเส้นฐานและมีระดับความสูงเท่ากับ 0.62 0.50; 0.38 ของระดับเส้นฐาน นอกจากเส้นปรับฐานแล้วยังมีส่วนโค้งที่ร่างไว้หรือวงกลมของ Elliot (เรียกอีกอย่างว่า Fibonacci arches และ Fibonacci circles) เป็นเส้นของแนวรับหรือแนวต้านที่เป็นไปได้เช่นเดียวกับเส้นการปรับฐาน ศูนย์กลางของ arch อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายของเส้นฐานและรัศมีของ arch  เท่ากับ 0,62 0,50; 0,38 ของความยาวเส้นฐาน[[File:Liniya_Ganna.jpg]]


รูปที่. 2. Gahn's Angles (OJSC ""MMC ""NORILSK NICKEL"", RTS).


[[File:Veer_i_arki_ Elliotta.jpg]]


รูปที่. 3. Elliot's angles and arches (OJSC ""MMC ""NORILSK NICKEL"", RTS).


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""