Support service
×

ตัวบ่งชี้ SAR (Parabolic Stop and Reverse)

ตัวบ่งชี้ SAR (Parabolic Stop and Reverse)

ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่อไปนี้ต้องให้ความสำคัญกับมันในกระบวนการศึกษาตลาดฟอเร็กซ์นั้นก็คือตัวบ่งชี้  Parabolic Stop และ Reversal System (PSAR) ตัวบ่งชี้นี้ได้รับพัฒนาโดยเทรดเดอร์ชื่อดัง Welles Wilder ที่มีส่วนสนับสนุนต่อการวิจัยและการพัฒนาการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดการเงินอย่างมาก ด้วยการใช้งานตัวบ่งชี้ในทางที่ถูกต้อง ทุกคนสามารถลดข้อผิดพลาดจากการซื้อขายอย่างมากและยังเพิ่มผลกำไรอีกด้วย 


ชื่อระบบนี้ได้มาจากรูปทรงพาราโบลาที่ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาด้วยเส้นประ ตัวบ่งชี้รูปทรงพาราโบลาสามารถอธิบายได้โดยสูตรทางคณิตศาสตร์ เงื่อนไขสำคัญของการใช้ตัวบ่งชี้นี้คือการมีแนวโน้มที่รูปร่างชัดเจนในตลาด ฉะนั้นตัวบ่งชี้สามารถให้สัญญาณที่ดีว่าแนวโน้มกำลังอ่อนแรงลงหรือกำลังย้อนตัวอยู่ สัญญาณทีด่ีของการปิดสถานะในด้านหนึ่งและการเปิดอีกสส่วนหนึ่งเป็นต้น ถ้าเกิดการผันผวนของราคาในระยะแนวราบจากนั้นตัวบ่งชี้นี้อาจให้สัญญาณผิดหลายครั้ง ดังนั้นก่อนใช้งานตัวบ่งชี้นี้คุณต้องค้นคว้าตลาดเพื่อเข้าถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นอยู่และใช้ในการวิเคราะห์คู่สกุลเงิน เพื่อการนี้เองคุณจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตราสารอย่างแนวรับและแนวต้าน, รูปร่างแนวโน้มย้อนตัว, รูปร่างแนวโน้มต่อเนื่อง, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, เส้น Bollinger bands, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ convergence/divergence (MACD) และอื่นๆ 


ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นรูปร่างเส้นประ แต่ละจุดแสดงเวลาซื้อขายโดยขึ้นอยู่กับระดับที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าของกราฟราคาแต่ตามปกติแล้วจะใช้กับกราฟประจำวัน ถ้ารูปทรงของตัวบ่งชี้อยู่ต่ำกว่าเส้นราคา มันจะแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น ถ้ารูปร่างออกมาสูงกว่าตัวบ่งชี้ราคา มันแสดงถึงแนวโน้มขาลง ขณะเดียวกันเมื่อรูปทรงของตัวบ่งชี้ตัดผ่านเส้นราคา แสดงว่าแนวโน้มกำลังอ่นแอและมีโอกาสที่จะมีการย้อนตัวของแนวโน้ม แนวทางของรูปร่างตามระบบ PSAR ต่อเส้นราคาจะช่วยให้พบการอ่อนตัวของแนวโน้ม ระยะทางระหว่างจุดแสดงความหนานแน่นของแนวโน้ม ยิ่งระยะทางยาวแค่ไหน แนวโน้มก็จะยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ควรทราบไว้ว่าแนวโน้มสามารถย้อนตัวได้อย่างรวดเร็ว!


รูปทรงของตัวบ่งชี้นี้สังเกตได้ว่าเป็นเส้นประ เมื่อเส้นตัดผ่านเส้นราคา ตำแหน่งถัดไปของตัวบ่งชี้จะกระโดดข้ามตำแหน่งตรงกันข้ามของเส้นราคา โดยมันเป็นไปตามอัลกอริทึมที่สามารถอธิบายได้ หลักการนี้ประกอบไปด้วยสองแนวทางนั้นคือตำแหน่งสูงสุดและปัจจัยการเร่ง ช่วงแนวโน้มขาขึ้นตำแหน่งสูงสุดคือระดับราคาสูงสุดของแนวโน้ม สำหรับแนวโน้มขาลงระดับราคาต่ำสุดคือตำแหน่งขั้นต่ำ PSAR ส่งสัญญาณถึงการย้นอตัวของแนวโน้มเมื่ออัลกอริทึมแสดงออกมาตรงกันข้ามกัน เมื่อสัญญาณเช่นนี้ปรากฎออกมา ปัจจัยการเร่งจะถูกกำหนดไปยังมูลค่าแรกเริ่ม ตามปกติมันจะอยู่ในระดับ 0.02 (2%) ในตอนแรก ปัจจันนี้เพิ่มขึ้นมาทีละ 0.02 ต่อครั้งในตำแหน่งสูงสุดที่พบและตำแหน่งสูงสุดที่ปรับตามมูลค่านั้นๆ ปัจจันเดิมเพิ่มขึ้นและระดับสูงสุดใหม่ปรากฎออกมาถ้าราคาปิดของช่วงเวลาซื้อขายปัจจัยน้อยกว่าตำแหน่งสูงสุดของแนวโน้มขาลง ตัวบ่งชี้จะถูกจัดการตามเวลาล่วงหน้า แสดงว่าจะมีการใช้งานข้อมูลวันนี้เพื่อการคำนวณมูลคาตัวบ่งชี้สำหรับวันพรุ่งนี้ จะมีการใช้งานสูตรตามหลักคณิตศาสตร์เพื่อการประเมินของตัวบ่งชี้ parabolic SAR อีกครั้งและจะเป็นไปดังนี้


SAR(n+1) = SAR(n) + AF * (EP – SAR(n)),

'

โดยที่ SAR(n+1) เป็นมูลค่าตัวบ่งชี้ของวันพรุ่งนี้

SAR(n) เป็นมูลค่าตัวบ่งชี้วันนี้ 

AF  เป็นปัจจัยการเร่งและ EP  เป็นตำแหน่งสูงสุดสุดท้าย’ 


นอกจากนี้ในการประมาณตัวบ่งชี้นี้มีการใช้งานเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย 

ถ้ามูลค่า SAR(n+1) วันพรุ่งนี้ออกมาอยู่เหนือระดับราคาของวันซืนี้ (n) หรือ (n-1) ของเมื่อวาน จากนั้นมูลค่าจะไปอยู่ใต้แนวด้านล่างของระยะนี้ ตัวยอย่างเช่นถ้าช่วงแนวโน้มจาขึ้น มูลค่าตัวบ่งชี้สูงกว่าราคาขั้นต่ำสุดตามที่นบช่วงสองวันที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ ดังนั้นตัวบ่งชี้ไปอยู่ในช่วงราคาขั้นต่ำ สำหรับการเคลื่อนตัวลงด้านล่างก็จะเกิดแนวทางแบบนี้เช่นเดียวกัน 


ถ้ามูลค่า SAR (n+1) พรุ่งนี้อยู่ภายในหรือสูงกว่าระยะราคาของพรุ่งนี้ จากนั้นสัญญาณแนวโน้มย้อนตัวปรากฎออกมา และการคำนวณอัลกอริทึมตัวบ่งชี้ต้องเปลี่ยนไปเป็น “the phases”


จนกว่าแนวโน้มย้อนตัวเกิดขึ้น แนวโน้มอัลกอริทึมเปลี่ยนไปเป็นตัวบ่งชี้ PSAR  เพื่อแนวโน้มใหม่ตามที่กำหนดไว้ตาม EP  ที่ผ่านมาของแนวโน้มที่ผ่านมา สำหรับ EP  กำหนดออกมาในระดับสูงสุด ถ้าแนวโน้มใหม่เป็นขาขึ้นและในตำแหน่งต่ำสุด ถ้าแนวโน้มใหม่อยู่ในด้านล่าง ระดับ AF  จะถูกปรับไปเป็นมูลค่าแรกเริ่มใน 2%


ตัวบ่งชี้ PSAR  สามารถใช้งานได้เป็นตำแหน่งการหยุดก่อนขาดทุนช่วงซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ มุลค่าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคตามราคานั้นเป็นเหตุผลเมื่อคุณเข้าถึงตลาด อาจกำหนดตำแหน่งหยุดก่อนขาดทุนในระดับปัจจุบันของตัวบ่งชี้ แต่ก่อนหน้านั้นต้องมั่นใจว่าการใช้งานเช่นนี้ไม่ทำให้การจัดการเงินทุนของคุณมีปัญหาเมื่อการดำเนินการในฟอเร็กซ์เกิดขึ้น นอกจากนั้นตัวบ่งชี้ PSAR  สามารถใช้ได้แบบตำแหน่งการทำผลกำไร เมื่อรูปร่างตัวบ่งชี้ออกมาใกล้กับเส้นราคาหรือตัดผ่านมัน 


สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือตัวบ่งชี้นี้สามารถทำให้เกิดสัญญาณผิดพลาดได้หลายครังถ้าสัญญาณในคู่สกุลเงินนี้อยู่ในแนวราบ คุณต้องใช้ตัวบ่งชี้นี้เฉพาะต่อเมื่อแนวโน้มได้รับการยืนยันจากการวิเคราะห์ตราสารทางเทคนิคอื่นๆ โดยทั่วไปการซื้อขายในอินเทอร์เน็ตไม่ควรมาพร้อมกับการตัดสินใจที่ใช้งานการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตราสารเพียงอย่างเดียว ต้องใช้หลายส่วนในการวิเคราะห์ ทำการตัดสินใจซื้อขายในการเปิดและการปิดสถานะเท่านั้นถ้าตราสารที่ใช้งานส่วนมากให้สัญญาณซื้อขายเดียวกัน 


หลังจากเส้นตัวบ่งชี้ PSAR ได้ตัดผ่านเส้นราคา ให้รอจนกว่ามีจุดของตัวบ่งชี้ออกมาตามๆกันหลายจุดเพื่อยืนยันแนวโน้มใหม่ที่ปรากฎออกมา และจากนั้นก็มีการเปิดสถานะ ปิดสถานะของคุณเมื่อเส้นมุ่งหน้าไปยังกราฟราคาที่อยู๋ใกล้และข้ามผ่านมันไป สัญญาณตัวบ่งชี้ปรากฎออกมาพร้อมกับการชะลอตัวดังนั้นถ้าคุณปิดสถานะช้าเกินไป คุณจะสูญเสียผลกำไรไปบ้างส่วน ควรทราบว่าหลังจากการก่อตัวของแนวโน้มใหม่ ความแข็งแกร่งของมันได้รับการยืนยันจากแนวทางระหว่างเส้นประตุวบ่งชี้ ยิ่งแนวทางยาวนานแค่ไหน แนวโน้มก็จะยิ่งมีพละกำลังมากเท่านั้น ตามหลักการแล้วการเร่งตัวของแนวโน้มเกิดขึ้นหลังจากมี 4-5จุด นั้นคือเหตุผลว่าทำไมการเร่งตัวสามารถใช้เป็นการยืนยันที่ดีตามการตัดสินใจการซื้อขายอย่างถูกต้อง การเข้าสู่ตลาดเมื่อแนวโน้มได้มีกำลังเพียงพอก็อาจเป็นเรื่องเสี่ยง เพราะว่ามีโอกาสที่ดีต่อการปรับฐานหรือย้อนตัว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องเสี่ยงในการเปิดสถานะในช่วงที่มีระยะทางระหว่างเส้นประตัวบ่งขี้ PSAR  ยาว 
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""