Support service
×

ตัวบ่งชี้ Williams Alligator

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค Williams' Alligator เป็นส่วนประกบอของเส้นสมมาตรทั้งสาม (ค่าเฉลี่ยคลื่นที่):

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสามประกอบไปด้วยส่วนของ Jaw, Teeth และ Lips ของตัวบ่งชี้ Alligator:

Jaw  (เส้นสีน้ำเงิน) - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ 13 ช่วงที่ก่อตัวมาในราคากึ่งกลาง (ระดับสูง + ระดับต่ำ)/2 มุ่งไปข้างหน้า 8 ส่วน

Teeth  (เส้นสีแดง) - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ 8 ช่วงที่ก่อตัวมาในราคากึ่งกลาง (ระดับสูง + ระดับต่ำ)/2 มุ่งไปข้างหน้า 5 ส่วน

Lips (เส้นสีเขียว) - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ 5 ช่วงที่ก่อตัวมาในราคากึ่งกลาง (ระดับสูง + ระดับต่ำ)/2 มุ่งไปข้างหน้า 3 ส่วน

ตัวบ่งชี้ Alligator  ช่วยให้กำหนดการมีหรือการขาดแนวโน้ม รวมทั้งทิศทาง

ถ้าเส้นทั้งสามตัดผ่ามกัน หมายความว่า Alligator  กำลัง “หลับอยู่” ในตอนนี้ตลาดกำลังเทรดในระยะราคาขนาดเล็กหรือกำลังเทรดในแนวแฟลต ดึงผลกำไรของเทรดเดอร์ออกในช่วงการเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้า ยิ่ง Alligator  หลับนานเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งหิวมากขึ้น จึงทำให้การเคลื่อนไหวของราคาครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นอย่งามาก ขณะที่ Alligator  หลับอยู่ คุณไม่ควรเปิดการเทรดครั้งใหม่ เมื่อ Alligator “ตื่น” มันจะเปิดส่วน jaws  (เส้นกึ่งกลางทีแยกออก) และเริ่มต้นตามราคา พอกินเต็มที่แล้ว ตัวบ่งชี้ Alligator  จะหลับอีกครั้ง (เส้นกึ่งกลางที่บรรจบกัน)

ถ้า Alligator  ไม่เข้านอน ก็จะมีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงในตลาด (ราคาออกจาก Alligator ) ถ้าราคาอยู่เหนือ  Alligator’s jaws มันแสดงถึงขาขึ้น ถ้าราคาอยู่ใต้  Alligator’s jaws มันแสดงถึงขาลง 

Alligator  สามารถใช้เพื่อเป็นตัวบ่งชี้พิเศษเพื่อกำหนดคลื่น Elliot  ถ้าราคาอยู่นอก Alligator’s jaws คลื่นตอบสนองจะก่อตัวมาในตลาด เมื่อราคาอยู่ภายใน Alligator’s jaws คลื่นปรับฐานจะเกิดขึ้น 

การคำนวณตัวบ่งชี้ Alligator : 

ราคามัธยฐาน = (ระดับสูง + ต่ำ) / 2

ALLIGATORS JAW = SMMA (ราคามัธยฐาน, 13, 8)

ALLIGATORS JAW = SMMA (ราคามัธยฐาน , 13, 8)

ALLIGATORS TEETH = SMMA (ราคามัธยฐาน, 8, 5)

ALLIGATORS LIPS = SMMA (ราคามัธยฐาน, 5, 3)

ราคามัธยฐาน — ราคากึ่งกลาง;

ระดับสูง — ราคาสูงสุดของแถบ;

ระดับต่ำ— ราคาต่ำสุดของแถบ;

SMMA (A, B, C) — ค่าเฉลี่ยคลื่นที่แบบเรียบ (A – ข้อมูลแบบเรียบ, B – ระยะเวลาแบบเรียบ, C – ช่วงเปลี่ยน);

ALLIGATORS JAW — Alligator’s jaw (เส้นสีน้ำเงิน);

ALLIGATORS TEETH — Alligator’s teeth (เส้นสีแดง);

ALLIGATORS LIPS — Alligator’s lips (เส้นสีเขียว).
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""