Support service
×

เป็นไปได้ไหมที่จะโอนเงินจากบัญชี MT4 ไปยังบัญชี MT5 หรือจากบัญชี MT5 ไปยัง MT5 ผ่านช่องทางการโอนระหว่างบัญชี?

การโอนเงินระหว่างบัญชีสำหรับบัญชี MT5 มีอยู่ในส่วนการถอนเงินของเว็บไซต์หลัก


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""