Tài khoản thực MT5


Có thể chuyển tiền từ tài khoản MT4 sang tài khoản MT5 hoặc từ tài khoản MT5 sang tài khoản MT5 thông qua tùy chọn chuyển khoản giữa các tài khoản không?

Việc chuyển tiền giữa các tài khoản với tài khoản MT5 có trên mục Rút tiền của trang web chính.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn