Support service
×

มีเลฟเวอเรจอะไรบ้างสำหรับบัญชี MT5?

คุณสามารถเลือกเลฟเวอเรจได้ตั้งแต่ 1: 2 ไปจนถึง 1: 500 สำหรับบัญชี MT5


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""