Support service
×

การใช้งาน Triple Swap

การใช้ตำแหน่งตั้งแต่วันพุธจนถึงวันพฤหัสบดี จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า  triple swap มันเกิดขึ้นเนื่องจากตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดสปอต หมายความว่าการคำนวณของข้อตกลงทั้งหมดจะเกิดขึ้นในวันทำการที่สองหลังจากการดำเนินการซื้อขายเสร็จสิ้นแล้ว นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตั้งแต่วันพุธจนถึงวันพฤหัสบดี (เวลา 00:00 น.) การสวอปจะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์และวันพุธที่ผ่านมา


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""