Support service
×

ฉันควรตรวจสอบบัตรธนาคารของฉันทุกครั้งที่ฝากเงินด้วยหรือไม่?

คุณต้องยืนยันบัตรธนาคารของคุณก็ต่อเมื่อคุณจะใช้งานเป็นครั้งแรกเพื่อทำการฝากเงิน เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะไม่ต้องทำขั้นตอนนี้ทุกครั้งที่คุณเติมเงินในบัญชีซื้อขายของคุณ อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการใช้บัตรธนาคารอื่นๆ คุณจะต้องยืนยันตัวตนก่อน


แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""