Support service
×

ฉันควรตรวจสอบบัตรธนาคารของฉันทุกครั้งที่ฝากเงินด้วยหรือไม่?

คุณต้องยืนยันบัตรธนาคารของคุณก็ต่อเมื่อคุณจะใช้งานเป็นครั้งแรกเพื่อทำการฝากเงิน เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะไม่ต้องทำขั้นตอนนี้ทุกครั้งที่คุณเติมเงินในบัญชีซื้อขายของคุณ อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการใช้บัตรธนาคารอื่นๆ คุณจะต้องยืนยันตัวตนก่อน


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""