Xác minh


Tôi có nên xác minh thẻ ngân hàng của mình mỗi khi nạp tiền không?

Bạn chỉ nên xác minh thẻ ngân hàng nếu bạn định sử dụng thẻ này lần đầu tiên để nạp tiền. Khi nó được xác minh, bạn sẽ không phải lặp lại quy trình này mỗi khi bổ sung tài khoản giao dịch của mình. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng thẻ ngân hàng khác của mình, bạn cũng cần phải xác minh thẻ đó trước.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn