Επαλήθευση


Πρέπει να επαληθεύω την τραπεζική μου κάρτα κάθε φορά που κάνω κατάθεση;

Θα πρέπει να επαληθεύσετε την τραπεζική σας κάρτα μόνο εάν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά για να κάνετε κατάθεση. Μόλις επαληθευτεί, δεν θα χρειάζεται να επαναλαμβάνετε αυτήν τη διαδικασία κάθε φορά που συμπληρώνετε τον λογαριασμό συναλλαγών σας. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την άλλη τραπεζική σας κάρτα, θα πρέπει επίσης να την επαληθεύσετε πρώτα.

Επιλεγμένα άρθρα

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους