Support service
×

ขนาดสำเนาเอกสารที่ใช้ในการสแกนขั้นต่ำ/ขั้นสูงที่รองรับสำหรับการยืนยันมีขนาดเท่าใด?

ขนาดไฟล์ไม่ควรเกินกว่า 8 MB ความละเอียดควรมีอย่างน้อย 400 พิกเซล


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""