Xác minh


Kích thước của các tệp đã tải lên.

De totale grootte van de geüploade bestanden voor elk verificatieniveau mag niet meer dan 25 Mb bedragen. De resolutie van de afbeelding moet ten minste 400 pixels zijn.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn