Навчання Форекс


Графіки типу хрестики-нулики мають дві основні відмінності від традиційних діаграм. По-перше, звичайні діаграми будуються на часових інтервалах, незалежно від того, відбувалися зміни цін чи ні. На графіці хрестики-нулики нова відмітка ставиться, якщо ціни змінилися на певну величину. Графік хрестики-нулики відображає лише зміну цін, тоді як звичайна діаграма є відображенням зміни цін (осі ординат) і часу (осі абсцис), тобто зміни цін у часі.

Друга важлива відмінність полягає в тому, що звичайна діаграма показує будь-яку зміну ціни в часі, а на графіку хрестики-нулики зміни цін, що виявилися меншими за задане значення, ніяк не відображаються. Наприклад, якщо графік хрестики-нулики налаштований на 5-пунктові зміни індексу, то чергова клітинка графіка буде заповнена, якщо зміни цін перевищать 5 пунктів, інакше вона залишиться порожньою.

Побудова графіків хрестики-нулики

Побудова графіка хрестики-нулики полягає в послідовному заповненні клітин графіка хрестиками (Х) та нуликами (О). Х показує, що ціни зростають нагору, О - що ціни падають. Після визначення інтервалу для даних, для побудови графіків необхідно розв'язати дві проблеми.

По-перше, треба вибрати інтервал зміни, що відповідає одній клітині. Для акцій окремих емітентів зазвичай використовують інтервал, що дорівнює 1 пункту, для паперів ціною понад 20$ і Ѕ пункту на клітинку для більш дешевих акцій. Однак для довгострокових графіків і для індексів, величина яких виражається порівняно великими числами, більш підходить масштаб 5, 10 і 20 пунктів на клітину. При зниженні базового інтервалу цін графік стає докладнішим, вимальовуються окремі деталі. При аналізі даних фондового ринку протягом кількох років слід задати великий базовий інтервал. У багатьох випадках корисно розглядати одночасно графіки з двома або трьома різними базовими інтервалами.

По-друге, слід вирішити, чи будувати звичайний графік, чи будувати так званий реверсивний графік хрестики-нулики. Для нормального (безпосереднього) графіка клітини заповнюються в міру зміни цін, і, наприклад, якщо ціни піднялися з 64$ до 65$, то буде заповнено 5 Х на графіку з базою 0.20$, а при зниженні з 67$ до 66$ будуть поставлені 5 нуликів. Для реверсивного графіка діє таке правило: нова послідовність Х або О заповнюється лише за відкаті від попереднього тренду на заздалегідь певне значення. Використання такого методу побудови допомагає позбутися хибних сигналів та сильно скоротити розміри графіка.

[[Файл:Krestiki_noliki.jpg]]

Мал. 1. Графік хрестики-нулики.

Побудова графіків хрестики-нулики з базами, рівними Ѕ, 5 або 10 пунктів, відбувається аналогічно побудові інших графіків, за винятком того, що клітина заповнюється тільки при змінах цін, що перевищують певні величини, рівні відповідно Ѕ, 5 та 10 пунктів. Така зміна може статися за кілька днів, але може знадобитися кілька тижнів, а то й місяців. Бо вісь часу на графіку відсутня, заведено вказувати дату під колонкою або у відповідній клітинці графіка. Обидва методи використовуються одночасно на довгострокових графіках. Наприклад, роки вказують під колонкою, клітини якої відповідають першим числам цього року, так само в міру появи вказують номери місяців.

Масштаб графіка (і таким чином інтервал змін, при якому відбувається перехід до нової колонки Х або О), кожен вибирає самостійно, керуючись власним досвідом. Він залежить від діапазону зміни цін та від стабільності ринку. Збільшення базового інтервалу збільшує обсяг даних, що відображаються графіком, але зменшує кількість видимих на графіку флуктуацій цін. Так само як і у випадку звичайних діаграм, часто використовують одночасно кілька діаграм з різними базами часу, наприклад, подобові, понеділкові та помісячні, можна використовувати за аналогією кілька графіків типу хрестики-нулики з різними базовими інтервалами.

Графік хрестики-нулики може будуватися з використанням як звичайної, так і логарифмічної осі.

Дані про верхню, нижню ціну і ціну закриття, що публікуються зазвичай у фінансовій пресі, не зовсім підходять для точної побудови графіків хрестики-нулики. Наприклад, якщо ціни дня коливалися в діапазоні від 141/2$ до 16$, неможливо визначити за цими даними характер руху цін. Вони могли, наприклад, безперервно зростати від 141/2$ до 16$ і це відповідало б трьом Х на графіку з базою Ѕ пункту. Якщо ж ціни спочатку виросли від 141/2$ до 151/2$, потім опустилися назад на 141/2$ і, далі, виросли до 16$, то це відповідає трьом колонкам на графіку: два Х, два Про і за ними три Х. Характер змін цін є найважливішим джерелом аналізу ринку. При отриманні даних у такому вигляді слід будувати графік з великим базовим інтервалом, щоб коливання дня не впливали на точність побудови. А для більшої деталізації слід знайти джерело, яке надає інформацію про хід торгового дня.

При побудові графіка за цінами відкриття та закриття, верхніми та нижніми цінами дня слід керуватися такими правилами:

1. Якщо ціна відкриття знаходиться ближче до верхньої ціни, ніж до нижньої, передбачається наступний рух цін дня: ціна відкриття - верхня ціна - нижня ціна - ціна закриття.

2. Якщо ціна відкриття знаходиться ближче до нижньої ціни, передбачається наступний рух цін дня: ціна відкриття - нижня ціна - верхня ціна - ціна закриття.

3. Якщо ціна відкриття збігається з верхньою ціною, то передбачається такий рух цін дня: ціна відкриття - верхня ціна - нижня ціна - ціна закриття.

4. Якщо ціна відкриття збігається з нижньою ціною, то передбачається наступний рух цін дня: ціна відкриття - нижня ціна - верхня ціна - ціна закриття.

5. Якщо ціна відкриття збігається з нижньою ціною, а ціна закриття з верхньої, то передбачається наступний рух цін дня: ціна відкриття - нижня ціна - верхня ціна - ціна закриття.

6. Якщо ціна відкриття збігається з верхньою ціною, а ціна закриття з нижньою, передбачається наступний рух цін дня: ціна відкриття - верхня ціна - нижня ціна - ціна закриття.

Блок-діаграма - аналог графіка хрестики-нулики

Щоб врахувати тимчасовий параметр, будують двоколірний блоковий аналог графіка хрестики-нулики. Блоки одного кольору відповідають колонкам хрестиків, іншого - колонкам нуликів. Блоки мають змінну ширину відповідну часу утворення колонки хрестиків-нуликів.

[[Файл:Blok_diagramma.jpg]]

Мал. 2. Блок-діаграма аналогічна графіку хрестики-нулики.

Інтерпретація графіків хрестики-нулики

Основи

Хрестики-нулики не використовують значення обсягів продажу чи часу, лише відображають зміни цін. На них не побачиш розривів, островів та моменту розвороту тренду. Але, з іншого боку, графіки типу хрестики-нулики ефективно виділяють сфери підтримки та опору. Наприклад, на звичайній понеділковій діаграмі підйом цін за тиждень позначиться одним спрямованим нагору відрізком. Якщо при цьому тиждень був відзначений крайньою нестійкістю цін і протягом тижня ціни 3-4 рази досягали ліній підтримки та опору, ці коливання добре будуть видно на графіку хрестики-нулики, підвищуючи значення цього нестійкого тижня порівняно, скажімо, з більш тривалими сусідніми періодами. стабільності. Поясненним стає можливий подальший розворот тренду.

Фігури, утворені графіком хрестики-нулики, аналогічні фігурам звичайних діаграм і також поділяються на фігури продовження та фігури розвороту тренду. Вони мають те саме значення, що і їхні аналоги на звичайних діаграмах.

Метод розрахунку

Істотна відмінність хрестиків-нуликів від звичайних діаграм полягає в тому, що при оцінці рівнів при проривах меж фігур хрестики-нулики використовують відстані по горизонталі, тоді як на звичайних діаграмах використовують відстані між певними горизонтальними рівнями. Наприклад, при прориві фігури голова-плечі для оцінки рівня, до якого сягнуть ціни, на звичайній діаграмі цін береться відстань від лінії шиї до вершини голови фігури. На графіці хрестики-нулики для цього використовують ширину фігури.

Істотною проблемою є те, що нечіткі фігури призводять до плутанини щодо точки початку відліку. Найкраще виділити визначальну горизонтальну лінію на фігурі, відзначити її кінці, що відповідають початку і кінцю фігури та відзначити у вертикальному від неї напрямку рівень на відстані, що дорівнює довжині отриманого горизонтального відрізка.

Не можна, звісно, гарантувати 100% точності оцінки. Зазвичай при оцінці прориву верхньої межі під час бичачої фази слід трохи збільшити розрахункове значення, те саме слід зробити при прориві нижньої межі під час ведмежої фази первинного тренду. Навпаки, при прориві нижньої межі на бичачій фазі ринку ціни, як правило, не досягають розрахункового рівня.

Лінії тренду на графіку хрестики-нулики

Поєднуючи нижні клітини О-колонок, можна побудувати лінії тренду на графіку хрестики-нулики. Там поширюється дію всіх тих положень, які було зазначено раніше для ліній тренду на звичайних діаграмах. Важливість та надійність лінії залежить від її тривалості, кута нахилу та кількості торкань її з графіком. Добре підібраний інтервал реверсії, який є своєрідним фільтром, зведе появу хибних сплесків до мінімуму. Паралельна лінія, розташована на одну клітинку вище (нижче) лінії тренду, може бути контрольним рівнем, перетин якого є сигналом до купівлі (продажу).

Простий фільтр для графіків хрестики-нулики

Прикладом застосування найпростішої техніки на графіках хрестики-нулики є правило фільтра: відкрити довгу позицію, якщо черговий хрестик з'явився над верхнім рівнем попередньої колонки хрестиків, відкрити коротку позицію, якщо черговий нулик опинився під нижнім рівнем попередньої колонки нуликів.

[[Файл:Filtr_Krest_nol.jpg]]

Мал. 3. Фільтр на графіку хрестики-нулики.

Висновки

1. При побудові графіків хрестики-нулики користуються лише однією характеристикою ринку – цінами.

2. Вони є чергуванням колонок Х і О, які відображають задану зміну цін.

3. Графіки хрестики-нулики виділяють послідовність коливань цін у сфері насичення.

4. Фігури, утворені графіком хрестики-нулики, інтерпретуються так само як і фігури на звичайних діаграмах; одна відмінність – оцінка рівня цін після прориву розраховується по-іншому.

Вибрані статті

Проблеми з введенням/виведенням коштів

Що робити, якщо виникають проблеми з введенням/виведенням коштів

Комісії

Які комісії стягуються при введенні або виведенні коштів

Поповніть рахунок зручним для вас способом