Support service
×

Làm thế nào các nhà giao dịch khác có thể trở thành người giới thiệu của bạn?

Dưới đây là ba phương pháp nhằm thu hút khách hàng mới (giới thiệu) để họ mang lại lợi nhuận cho bạn qua mỗi giao dịch được thực hiện:
 
- Sử dụng link liên kết. Tất cả những người theo link này và mở tài khoản giao dịch sau đó sẽ trở thành người giới thiệu của bạn.
 
- Sử dụng mã liên kết. Người giới thiệu của bạn nhập mã này khi đăng ký trong một trường đặc biệt.
 
- Sử dụng hệ thống thông báo. Bạn chỉ cần biết tên và số tài khoản của khách hàng mà bạn đã thu hút được để người đó trở thành người giới thiệu của bạn. Gửi e-mail nêu rõ những chi tiết này và số tài khoản liên kết của bạn tới [email protected].
 
Để đăng ký chương trình đối tác, bạn nên làm theo phần "Dành cho đối tác" - Các loại đối tác, chọn loại chương trình đối tác từ danh sách và điền vào mẫu đăng ký.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""