Câu hỏi kỹ thuật


Không thể mở vị trí.

Một trong những lý do chính khiến bạn không thể mở giao dịch trên nền tảng giao dịch là nhập sai mật khẩu nhà đầu tư thay vì mật khẩu người giao dịch. Vui lòng đảm bảo rằng bạn nhập mật khẩu người giao dịch vào biểu mẫu xác thực.

Một lý do phổ biến khác là giao dịch có khối lượng quá lớn, có nghĩa là tỷ lệ tự do trong tài khoản của bạn không đủ để mở giao dịch. Có ba cách để giải quyết vấn đề này:

1. Giảm khối lượng giao dịch mà bạn muốn mở.

2. Chọn tỷ lệ đòn bẩy cao hơn. Bạn có thể thực hiện điều này ngay từ Khu vực Khách hàng của bạn bằng cách chọn từ menu bên trái Cài đặt tài khoản> Thông tin cá nhân.

3. Nạp thêm tiền vào tài khoản của bạn sao cho đủ để mở giao dịch với khối lượng dự định dưới mức đòn bẩy hiện tại.

Đặc biệt, bạn nên chú ý đến lỗi ""The trade context is busy"" có thể xảy ra khi bạn cố gắng mở/đóng/sửa đổi một lệnh. Tin nhắn lỗi này có nghĩa là bạn đã cố gắng mở vị trí mới trong khi yêu cầu trước đó để mở/đóng/sửa đổi vị trí chưa được xử lý. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể chờ yêu cầu trước đó được xử lý hoặc khởi động lại nền tảng giao dịch. Lỗi này xảy ra ở phía khách hàng, không phải ở máy chủ.

Trong trường hợp thị trường tài chính biến động mạnh (ví dụ: trong quá trình công bố tin tức kinh tế quan trọng), bạn có thể gặp nhiều lần yêu cầu báo giá lại (requote), tức là máy chủ cung cấp cho bạn một giá mới khác với yêu cầu của bạn) khi cố gắng mở/đóng vị trí. Để tránh những tình huống như vậy, bạn có thể chọn tùy chọn ""Enable maximum deviation from quoted price"" trong cửa sổ mở/đóng lệnh. Đặt một giá trị cụ thể cho phép hệ thống tự động mở vị trí với một giá mới nếu sự lệch của giá báo so với giá yêu cầu không vượt quá giới hạn được xác định bởi người giao dịch.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn