Support service
×

Mức thù lao được cung cấp cho các đối tác chi nhánh

InstaForex có nghĩa vụ:
 
* trả hoa hồng liên kết 1,5 pip cho các công cụ chính của thị trường ngoại hối.
 
* trả hoa hồng liên kết 1,2 pip cho các công cụ CFD.
 
* trả $ 20 hoa hồng liên kết cho GOLD; $ 10 hoa hồng liên kết cho SILVER.
 
* trả 33,3% hoa hồng liên kết cho Hợp đồng tương lai từ hoa hồng của công ty theo hợp đồng này.
 
* trả hoa hồng liên kết 4% cho giao dịch quyền chọn từ chi phí của mỗi quyền chọn.
 
Đối với các giao dịch như Forex, CFD và Kim loại, số tiền thù lao được chỉ định cho một giao dịch 1 lô.
 
Bất kỳ khoản thanh toán nào khác chỉ có thể được thực hiện trong trường hợp ký kết các thỏa thuận bổ sung giữa Công ty và Đối tác Chi nhánh.
 
Đáng chú ý, mỗi hình thức hợp tác giữa bạn và công ty của chúng tôi bao gồm các lợi thế độc đáo bổ sung khác. Tìm hiểu thêm chi tiết thú vị trong phần "Dành cho chi nhánh" - "Ưu điểm của chi nhánh".
 
Làm thế nào các nhà giao dịch khác có thể trở thành người giới thiệu của bạn?
 
Có ba cách để thu hút khách hàng mới (giới thiệu) để họ mang lại lợi nhuận cho bạn qua mỗi giao dịch được thực hiện:
 
- Sử dụng một link liên kết. Tất cả những người theo link này và mở tài khoản giao dịch đều trở thành người giới thiệu của bạn.
 
- Sử dụng mã liên kết. Người giới thiệu của bạn nhập mã này khi đăng ký trong một trường đặc biệt.
 
- Sử dụng hệ thống thông báo. Bạn chỉ cần biết tên và số tài khoản của khách hàng mà bạn đã thu hút được để anh ta trở thành người giới thiệu của bạn. Gửi e-mail nêu rõ những chi tiết này và số tài khoản liên kết của bạn tới [email protected].
 
Để đăng ký chương trình liên kết, bạn nên làm theo phần "Dành cho chi nhánh" - "Các loại chương trình liên kết", chọn loại chương trình đối tác từ danh sách và điền vào mẫu đăng ký.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""