Chương trình hợp tác


Chương trình liên kết - Phần thưởng

InstaForex có nghĩa vụ:

* trả hoa hồng liên kết 1,5 pip cho các công cụ chính trong thị trường ngoại hối.

* trả hoa hồng liên kết 1,2 pip cho các công cụ Hợp đồng chênh lệch (CFD).

* trả hoa hồng liên kết 20 đô la cho Vàng; 10 đô la cho Bạc.

* trả hoa hồng liên kết 33,3% cho Hợp đồng tương lai từ hoa hồng của công ty cho hợp đồng cụ thể.

Đối với các công cụ như Forex, CFD và Kim loại, số tiền hoa hồng được xác định cho giao dịch 1 lot.

Bất kỳ thanh toán nào khác chỉ có thể được thực hiện trong trường hợp ký kết các thỏa thuận bổ sung giữa Công ty và Đối tác.

Đáng chú ý, mỗi loại hợp tác giữa bạn và công ty chúng tôi đều bao gồm các ưu điểm độc đáo khác. Tìm hiểu thêm chi tiết thú vị hơn trong phần "Đối với Đối tác" - "Ưu điểm của Đối tác".

Làm thế nào để các nhà giao dịch khác có thể trở thành người giới thiệu của bạn?

Có ba cách để thu hút khách hàng mới (người giới thiệu) để họ mang lại lợi nhuận cho bạn qua mỗi giao dịch thực hiện:

- Sử dụng liên kết liên kết. Tất cả mọi người theo liên kết này và mở tài khoản giao dịch sẽ trở thành người giới thiệu của bạn.

- Sử dụng mã liên kết liên kết. Người giới thiệu của bạn nhập mã này khi đăng ký trong một trường đặc biệt.

- Sử dụng hệ thống thông báo. Bạn chỉ cần biết tên và số tài khoản của khách hàng mà bạn đã thu hút để biến họ thành người giới thiệu của bạn. Gửi một email chỉ định các chi tiết này và số tài khoản đối tác của bạn đến [email protected].

Để đăng ký trong chương trình liên kết, bạn nên làm theo phần "Đối với Đối tác" - "Các loại chương trình liên kết", chọn loại chương trình đối tác từ danh sách và điền vào biểu mẫu đăng ký.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn