Câu hỏi kỹ thuật


Lịch sử tài khoản

Để xem lịch sử giao dịch của bạn, nhấp chuột phải vào tab "Lịch sử tài khoản" và chọn "Toàn bộ lịch sử" trong menu thả xuống.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn