Câu hỏi tài chính


Số tiền rút tối thiểu.

Số tiền rút tối thiểu cho ví điện tử và thẻ tín dụng ngân hàng là 1 đô la, bao gồm phí. Qua chuyển khoản ngân hàng, số tiền rút tối thiểu là 300 đô la. Số tiền rút tối thiểu cho ví Bitcoin là 0,000118 BTC, và cho ví LiteCoin là 0,00284 LTC.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn