Các cuộc thi


Quỹ giải thưởng InstaForex Sniper

Kích thước quỹ giải thưởng của mỗi cuộc thi hàng tuần là 1.500 USD được phân phối cho các người chiến thắng theo cách sau:

- Giải thưởng thứ nhất – 500 USD

- Giải thưởng thứ hai – 400 USD

- Giải thưởng thứ ba – 300 USD

- Giải thưởng thứ tư – 200 USD

- Giải thưởng thứ năm – 100 USD

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn