Các cuộc thi


Công bố kết quả của InstaForex Sniper

1. Số tiền trong tài khoản của các thí sinh được công khai truy cập trên trang web của Công ty trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi.

2. Công ty có quyền công bố lịch sử của tài khoản của các thí sinh sau khi cuộc thi kết thúc.

3. Công ty có quyền công bố thống kê của các quốc gia và khu vực tham gia.

4. Kết quả của cuộc thi được công bố trong vòng 14 ngày sau khi cuộc thi kết thúc và sau khi Công ty tiến hành tất cả các thủ tục xác minh cần thiết.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn