Dịch vụ công ty


PAMM-Trader có thể tắt dịch vụ PAMM (từ chối tham gia giám sát) không?

Rất tiếc, bạn không thể tắt tính năng này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đăng ký vào hệ thống PAMM như một người tham gia khác (nhà đầu tư PAMM hoặc nhà giao dịch PAMM, hoặc ngược lại), bạn chỉ cần mở một tài khoản giao dịch mới. InstaForex không đặt giới hạn về số lượng tài khoản giao dịch đã mở. Sắp tới, tính năng "Ẩn tài khoản khỏi giám sát" sẽ được ra mắt và cho phép bạn loại bỏ tài khoản khỏi danh sách giám sát.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn