Dịch vụ công ty


Một nhà đầu tư PAMM có thể hủy bỏ yêu cầu đầu tư của mình không?

Có, nhà đầu tư PAMM có thể hủy bỏ đầu tư nếu không được trader PAMM chấp nhận. Ngoài ra, đầu tư sẽ tự động bị hủy bỏ và trả về tài khoản của nhà đầu tư PAMM nếu không được trader PAMM chấp nhận trong vòng 72 giờ.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn